Arbejds- og ansættelsesret Nr. 6 2010


Download nyhedsbrevet som pdf

"Rigtige" direktører har ikke privilegeret lønkravAf Tina Reissmann

Sø- og Handelsretten har ved en dom af 21. maj 2010 behandlet grænserne for, hvad der skal til for at blive betragtet som lønmodtager efter konkursloven.

Læs hele artiklen

EU-dom om deltids- og tidsbegrænset ansatte, forældreorlov og ferieforholdAf Henriette Stakemann

EU-Domstolen fandt, at den forelagte lovgivning fra Østrig var i strid med flere forskellige EU-regler. Dommen rejser bl.a. spørgsmål, som er relevante i forhold til, hvorvidt de danske ferieregler er i overensstemmelse med EU-reglerne.

Læs hele artiklen

Mere om handicapbegrebetAf Claus Mikkelsen

Østre Landsret har i en nyere dom fastslået, at epilepsi kan udgøre et handicap i forskelsbehandlingslovens forstand. Højesteret har endvidere ved kendelse af 7. maj 2010 besluttet, at der skal ske forelæggelse for EU-Domstolen af præjudicielle spørgsmål om handicapbegrebet.

Læs hele artiklen
© Plesner  TLF +45 33 12 11 33 - Amerika Plads 37 - 2100 København Ø - CVR 42 93 85 13
Cookies