Arbejds- og ansættelsesret Nr. 9 2011


Download nyhedsbrevet som pdf

Plesner får endnu en stærk profil i husAf Henriette Stakemann og Tina Reissmann

Advokat Lise Høy Falsner er pr. 1. september 2011 optaget som Associeret Partner i Plesners forretningsområde for ar­bejds- og ansættelsesret.

Læs hele artiklen

Bordet fangerAf Sussi Lillia Skovgaard-Holm

Kan man frafalde muligheden for at bortvise en ansat? Det var spørgsmålet i en faglig voldgiftssag, hvori der blev afsagt kendelse den 9. maj 2011.

Læs hele artiklen

Fyret på grund af nedsat hørelseAf Claus Mikkelsen

Hvis en medarbejder lider af et handicap, er medarbejderen beskyttet mod forskelsbehandling på grund af sit handicap. Østre Landsret fandt ved dom af 29. juni 2011, at en medarbejder med nedsat hørelse var blevet forskelsbehandlet, da kommunen ikke havde gjort tilstrækkeligt for at tilpasse sig medarbejderens handicap.

Læs hele artiklen

Ingen provision uden salgAf Rasmus Høj Christensen og Kirstine Brockdorff Vognsgaard

Østre Landsret tog den 17. juni 2011 stilling til, om en fritstillet sælger var berettiget til provision i opsigelsesperioden.

Læs hele artiklen

Afvist af HøjesteretAf Jacob Falsner

Højesteret fastslog i dom af 23. august 2011, at et krav, som en ansat havde rejst over for sin tidligere arbejdsgiver, kun kunne behandles ved faglig voldgift og ikke ved de almindelige domstole.

Læs hele artiklen
© Plesner  TLF +45 33 12 11 33 - Amerika Plads 37 - 2100 København Ø - CVR 42 93 85 13
Cookies