FAQ

Hvad er Student Volunteers?
Student Volunteers er et samarbejde mellem Juridisk Diskussionsklub og Plesner, hvor vi yder vederlagsfri juridisk rådgivning til danske hjælpeorganisationer. Frivillige jurastuderende og Plesners advokater eller advokatfuldmægtige udfører det juridiske arbejde, som den pågældende hjælpeorganisation har behov for.

Hvilke hjælpeorganisationer indgår i projektet?

Vi arbejder pt. for seks hjælpeorganisationer. Disse seks er: Red Barnet Ungdom, Julemærkefonden, Foreningen for Børn og Unge i Voldsramte Familier, Børns Vilkår, Scleroseforeningen samt Ønskefonden. Fælles for dem er, at de gør en forskel for udsatte og svagt stillede i Danmark.

Får jeg løn?

Nej. Arbejdet udføres pro bono - dvs. uden salær for Plesner og den studerende. Lønnen er, at du gør en forskel for hjælpeorganisationen, samtidig med at du udvikler dine juridiske kompetencer. Når din kontrakt er udløbet, modtager du en individualiseret anbefaling fra Plesner, som du kan bruge i dit videre karriereforløb.

Hvor meget tid skal jeg bruge?

Du skal kunne arbejde op til 60 timer i løbet af en fem til syv-måneders periode. Da arbejdet er projektorienteret, kan timeantallet variere måned for måned, så du nogle måneder arbejder mere og andre mindre. Arbejdet vil som udgangspunkt foregå i normal arbejdstid fra kl. 9-17.

Hvor foregår arbejdet?
Som udgangspunkt hos Plesner men det kan også ske, at du skal deltage i møder hos hjælpeorganisationen. I den forbindelse betaler Plesner dine transportomkostninger, og vi stiller også PC og andre nødvendige kontorfaciliteter til rådighed.

Hvilke opgaver skal jeg løse?

Student Volunteers arbejder i teams bestående af en advokat og en eller flere studerende. De opgaver, du får, afhænger af hjælpeorganisationens behov, og du vil altid få kompetent sparring og vejledning fra teamets advokat. Det er din garanti for udvikling af dine juridiske kompetencer og samtidig en sikring af, at opgaven løses korrekt i forhold til hjælpeorganisationen.

Hvordan afgøres det, hvilke opgaver jeg får?
Vi vurderer hver enkelt opgave i forhold til forventet brug af ressourcer og juridisk kompetence. Herefter matcher vi opgaven med den/de studerende, hvis skema og juridiske færdigheder harmonerer med løsningen af opgaven.

Får jeg tid til mit studie?

Plesner sætter stor pris på at kunne indgå i dette samarbejde med studerende fra KU, og vi har samtidig stor respekt for, at studierne skal passes. Derfor planlægger vi arbejdstiden, så det passer til dit studie, og vi er naturligvis fleksible ved eksamenslæsning.

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver syg?

Student Volunteers yder juridisk rådgivning af allerhøjeste kvalitet. Derfor har vi oprettet en særlig sygemeldingsfunktion, der sikrer, at vi altid lever op til vores standard.

Fortrolighed

Du vil i forbindelse med arbejdet komme i berøring med fortrolige oplysninger, som ikke må videregives til personer uden for Plesner. Du skal derfor underskrive en fortrolighedserklæring, inden arbejdet påbegyndes.

Kan jeg fortsætte som Student Volunteer, når de fem til syv måneder er udløbet?
Ja. I første omgang er du optaget som Student Volunteer i fem til syv måneder, men du er mere end velkommen til at søge om at fortsætte som Student Volunteer, når perioden er udløbet.

Kan jeg blive Student Volunteer, hvis jeg i forvejen er ansat på et andet advokatkontor?
Ja, det kan du godt. Vi lægger vægt på, at du er motiveret for at arbejde frivilligt, og vi synes, det er positivt, at du også udvider dine juridiske kompetencer med arbejde på et andet advokatkontor.