Erhvervsstrafferet

Plesner har ansat tidligere vicestatsadvokat fra SØIK og Rigsadvokaten, Hans Fogtdal, og har dermed styrket sin kompetence betydeligt inden for erhvervsstrafferetten.

Siden finanskrisen har dansk erhvervsliv oplevet en øget og skærpet regulering inden for områder som det kapitalmarkedsretlige område (værdipapirhandelsloven, markedsmisbrug, insiderhandel, kursmanipulation mv.) og konkurrenceret (karteller, prisaftaler mv.), skat, persondata og international handel.

De regler, som erhvervslivet skal overholde, indeholder mulighed for stadigt øgede sanktioner. Ikke kun økonomiske, men også strafferetlige sanktioner. Den seneste udvikling både i Danmark og internationalt er udtryk for en intensivering af fokus - også på retshåndhævelse - fra myndighedernes side med bøder og straf til både virksomheder og deres ledelser. I den forbindelse bliver det ganske enkelt nødvendigt at kunne supplere med den særlige strafferetlige og -processuelle ekspertise - ikke bare om reglernes anvendelse - men i særdeleshed også om myndighedernes konkrete ageren ved førelsen af disse straffesager.

Ved tilknytningen af tidligere vicestatsadvokat Hans Fogtdal fra SØIK og hans betydelige indsigt i myndighedernes arbejdsform og ageren har Plesner styrket sin erhvervsstrafferetlige profil betydeligt.

Plesners team består ud over Hans Fogtdal af højt kvalificerede og erfarne jurister inden for corporate compliance i bred forstand og med mulighed for anvendelse af en række af de førende eksperter inden for de forskellige særlovsområder. Med det udgangspunkt rådgiver vi klienter inden for alle centrale områder af erhvervsstrafferetten.

Vi hjælper din virksomhed med at få et overblik over og identificere væsentlige højrisikoområder samt med at prioritere indsatsen fremadrettet.

Seneste nyt om Corporate Compliance

Corporate Compliance