Havn - Containere

Handelsrestriktioner

Plesner rådgiver om alle forhold vedrørende handelsrestriktioner. Vi baserer vores rådgivning på et indgående kendskab til den stadigt mere komplekse og detaljerede lovgivning og til myndighedernes konkrete ageren.

Handelsrestriktioner er lovgiveres redskab i kampen mod bl.a. terror, tortur og undertrykkelse af mennesker. Et redskab, der anvendes i øget omfang. Målet for handelsrestriktionerne er grundlæggende at sørge for, at visse problematiske stater, terrororganisationer og lignende ikke har adgang til bestemte typer af produkter - og/eller at de rammes økonomisk ved, at de fratages muligheden for at handle med EU eller USA.

Både EU og USA gennemfører løbende restriktioner, som danske, europæiske og amerikanske virksomheder er forpligtede til at efterleve for ikke at ifalde strafansvar enten i form af bøde, fængsel eller amerikansk black listing af virksomheden. Ansvaret for overtrædelse af eksportkontrolreglerne påhviler som udgangspunkt eksportvirksomheden, men der kan dog efter en konkret vurdering også blive tale om et personligt ansvar for virksomhedens ledelse.

Plesner rådgiver om de forskellige risici en virksomhed udsættes for i relation til håndteringen af handelsrestriktioner og ved vurderingen af reglernes omfang og betydning for den enkelte virksomhed.

Plesner kan f.eks. hjælpe med at udforme kontrakter og handelsbetingelser, så der i aftaleforholdet tages højde for de relevante restriktionsforhold. Det er f.eks. hensigtsmæssigt at indføre bestemmelser om ansvar for at foretage relevante undersøgelser, retningslinjer for håndtering af eventuelle kritiske situationer og forbehold for opfyldelse af garanti- og serviceforpligtelser/reservedelssalg, hvis eksisterende compliance-krav ændres.

Seneste nyt om Corporate Compliance

Corporate Compliance