Brooke Nicole Conley

advokatfuldmægtig

Brooke Nicole Conley er advokatfuldmægtig i vores TMT team.

Brooke rådgiver klienter om alle aspekter af teknologirelaterede kontrakter, herunder IT-kontrakter, anskaffelse af systemer, outsourcing af IT-ydelser mv. Brooke har ligeledes været involveret i komplekse aftaler om anskaffelse af ERP-løsninger.

Brooke har ydet rådgivning i forbindelse med flere store projekter om IT-ydelser i den finansielle sektor. I sådanne projekter har klienterne nydt godt af hendes juridiske evner, og de har oplevet en effektiv proces og projektstyring fra start til slut.

Fra sine tidligere ansættelser hos Nordea Bank IT og IBM har Brooke opnået stort kendskab til projektstyring og har en stor indsigt i og forståelse af IT-ydelsers tekniske og praktiske aspekter.

Seneste nyt om Teknologi-, Medie- og Teleret (TMT)

Teknologi-, medie- og teleret (TMT)