Frederik Lenskjold Olsen

advokatfuldmægtig

Frederik Lenskjold Olsen er advokatfuldmægtig i vores Dispute Resolution team.

Frederik beskæftiger sig primært med håndtering af tvister mellem kommercielle parter særligt inden for entrepriseret og kontraktret i bred forstand, herunder behandling af retssager og voldgift.

Frederik har erfaring med rådgivning af virksomheder inden for byggesektoren, hvor Frederik har bidraget med sine juridiske kompetencer til at rådgive om generelle og konkrete problemstillinger i forbindelse med byggeri samt herunder udfærdigelse af aftaler.


Derudover har Frederik rådgivet flere klienter om kontraktretlige problemstillinger, herunder rådgivning om og fortolkning af aftaler samt håndtering af tvister i denne sammenhæng inden retslige skridt er indledt.

Seneste nyt om Dispute Resolution