Jørgen Grønborg

advokat, of counsel

Jørgen Grønborg har primært arbejdet med procedure i retssager og voldgiftssager inden for alle områder af erhvervsret med særligt fokus på kontraktsret. Han fungerer også i dag som voldgiftsdommer i såvel internationale som danske tvister.

Inden for entrepriseretten har Jørgen virket som rådgiver på store infrastrukturprojekter som Østbroen over Storebælt, Øresund Tunnel og Københavns Metro.

Inden for energiretten har Jørgen i mange år rådgivet på naturgas-området.

Særligt inden for den finansielle sektor har Jørgen gennem en årrække beskæftiget sig med advokatundersøgelser og kommissionsundersøgelser. Han var offentlighedens repræsentant (udspørger) i Undersøgelsesretten om Himmer-landsbanken 1993-1994 og formand for Undersøgelseskommissionen vedrørende Den Færøske Banksag 1995-1998.

Ratings

  • Jørgen Grønborg is ranked as a Senior Statesman as regards Dispute Resolution by both Chambers Global and Chambers Europe. Jørgen Grønborg has long-standing experience in dispute resolution and is recognized as one of the leading litigators in the Danish market. (2016)
  • Jørgen Grønborg is ranked as a Senior Statesman as regards Dispute Resolution. Sources agree Jørgen Grønborg is "a household name for arbitration." Others add: "He deals with the huge cases and has extremely sound judgement." (2015)
  • Jørgen Grønborg is ranked as a Senior Statesman as regards Dispute Resolution by both Chambers Global and Chambers Europe. He is an extremely well-known name in commercial arbitration matters, handling national and international disputes. (2014)

Seneste nyt om Dispute Resolution