Jens Zilstorff

advokat, partner

Jens Zilstorff har over 30 års erfaring med rådgivning af danske og internationale virksomheder.

Jens har fokus på selskabsretlige, børsretlige og forskellige aftaleretlige forhold. Han er medlem af bestyrelsen i ca. 20 virksomheder og fonde og har ekspertise i alle aspekter af rådgivning til bestyrelser om bestyrelsesarbejdet.

Som en af de mest foretrukne rådgivere i forbindelse med generationsskifte af såvel virksomheder, større ejendomsbesiddelser og formuer, herunder oprettelse af testamenter, ægtepagter m.v., er Jens p.t. involveret i en række større sager.


Derudover har Jens erfaring med virksomhedsoverdragelser og kapitalfremskaffelse til nye virksomheder, hvor et særligt fokusfelt har været life-science, samt bistand til danske datterselskaber af store udenlandske Pharma-selskaber.

Highlights

  • Jobindex - køb af Stepstone, IT-Jobbank og Computerworld
  • Bruun Rasmussen Kunstauktioner - løbende rådgivning og medlem af bestyrelsen
  • Jobindex - løbende rådgivning og medlem af bestyrelsen
  • Consort A/S - medlem af bestyrelsen samt løbende rådgivning, senest ved køb af en række ejendomme fra det statslige selskab Freja A/S, herunder det tidligere WHO-hovedkvarter i København
  • Origio A/S - løbende rådgivning og bistand i forbindelse med salg af selskabet til Cooper Companies, Inc. USA og efterfølgende afnotering af selskabet fra Oslo Børs i 2012
  • Top-Toy A/S - løbende rådgivning

Ratings

  • Jens Zilstorff is listed as a Life Science Star as regards Financial and Transactional. (2015)

Seneste nyt om Corporate/Commercial