Lise Høy Falsner

advokat (H), associeret partner

Lise Høy Falsner leder sammen med Henriette Stakemann vores team for arbejds- og ansættelsesret.

Lise rådgiver offentlige, halvoffentlige og private virksomheder om arbejds- og ansættelsesret og har bl.a. gennem mange års virke hos Kammeradvokaten særlig ekspertise med rådgivning af stat, regioner, kommuner og selvejende institutioner, herunder universiteterne.

Den store erfaring med rets- og voldgiftssager gør Lise til en efterspurgt advokat til at føre arbejds- og ansættelsessager ved landsretterne, Højesteret, Arbejdsretten, Tjenestemandsretten og faglig voldgift.

Herudover rådgiver Lise om tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte, varetager advokatundersøgelser om medarbejderforhold og virker som voldgiftsdommer inden for ansættelses- og arbejdsret.

Lise har omfattende undervisningserfaring og er en populær foredragsholder til kurser og konferencer om ansættelsesret - navnlig om ansatte, der er undergivet offentligt regulerede ansættelsesvilkår.

Highlights

Lise har fra 1997-2016 ført en række principielle højesterets- og landsretssager samt faglige voldgiftssager for offentlige myndigheder om offentligt ansattes retsforhold.

  • Virksomhedsoverdragelsesloven og udbud - sag i Østre Landsret i 2016 om ordregivers ansvar i forbindelse med udlicitering
  • Højesteretssag - sag i Højesteret i 2015 om ligebehandling og om arbejdsgiverens adgang til medarbejders emails
  • Tjenestemandsretten - sager i august 2015 og januar 2016 om klassifikationsregler for tjenestemænd
  • Kommune - repræsenteret kommune i 2014 i retssag om omplacering af tjenestemandsansat chef
  • Universitet - repræsenteret universitet i 2014 i landsretssag om afskedigelse af flexjobber
  • Faglig voldgift - virket som voldgiftsdommer i 2014 i faglig voldgift angående overenskomstfortolkning
  • Advokatundersøgelse - varetaget advokatundersøgelse i 2013 for en region

Ratings

  • Lise Høy Falsner is listed as an expert with respect to Labour, Employment & Benefits - Labour & Employment. (2016)

Seneste nyt om Arbejds- og Ansættelsesret