Morten Vibe Jespersen

advokatfuldmægtig

Morten Vibe Jespersen er advokatfuldmægtig i vores Corporate/Commercial team.

Morten beskæftiger sig primært med sager inden for selskabsret, fondsret, kommercielle kontraktforhold, Legal Risk Management og virksomhedsoverdragelser.

Morten rådgiver klienter om generelle selskabsretlige problemstillinger, herunder om stiftelse af selskaber, ledelsesforhold, ejerforhold og selskabers ophør.

Derudover har Morten ekspertise inden for fondsret, hvor han bl.a. rådgiver klienter om kravene i den nye lov om erhvervsdrivende fonde og Komitéen for god fondsledelses nye anbefalinger vedr. god fondsledelse. Endelig rådgiver Morten om generelle kontraktretlige problemstillinger og legal risk management.

Seneste nyt om Corporate/Commercial