Peter Nørgaard

advokat

Peter Nørgaard er advokat i vores IP team og beskæftiger sig primært med immaterialret og relaterede retsområder.

Peter arbejder med sager inden for IP-ret, Dispute Resolution, EU-ret, Life Science, Media, entertainment- og sportsret, stats- og forvaltningsret samt virksomhedskriminalitet.

Peter har bl.a. følgende udgivelser:

  • "Deliktsværneting på tværs af grænser", U 2014 B.300-307
  • "Private Straffesager", Karnov Group, 2013
  • "Køberens strafferetlige ansvar for køb af piratkopierede produkter mv.", U 2012 B.249-258
  • "Does Trademark Exhaustion pave for Marketing of Refilled Packaging?" (medforfatter), Intellectual Property Magazine 2012, side 89-90
  • "Fradrag for rengøringshjælp mv. i hjemmet: Sker der en EU-stridig forskelsbehandling af udenlandske tjenesteydere?" (medforfatter), Tidsskrift for Skatter og Afgifter 2011, nr. 36, side 4728-4733

Ratings

  • Peter Nørgaard is "a brilliant lawyer with a sense for costs" (2016)

Seneste nyt om IP-ret