Nyhedsbrev om Bankpakke IV

Med det aktstykke, som Folketingets finansudvalg godkendte den 7. september 2011, har partierne bag den nye Bankpakke IV søgt at bane vejen for en yderligere konsolidering i segmentet af små og mellemstore danske pengeinstitutter. Selvom Bankpakke IV's endelige udformning foreløbig afventer gennemførelse af den nødvendige følgelovgivning efter valget, bør finanssektoren allerede nu interessere sig for de muligheder og de problemstillinger, som bankpakken rejser. Bankpakke IV introducerer en statslig medgiftsordning, der vil kunne benyttes i kombination med den eksisterende medgift fra Indskydergarantifonden, og en statslig garanti i forbindelse med fusioner.

Læs vores nyhedsbrev om Bankpakke IV