Nye regler for brugeranmeldelser

Den 28. maj 2022 træder nye regler for brugeranmeldelser i kraft. Det vil medføre større krav om gennemsigtighed, når erhvervsdrivende gør brug af brugeranmeldelser i markedsføringen. 

De gældende regler

I dag er brugen af brugeranmeldelser reguleret af det generelle forbud mod vildledende markedsføring, herunder forbuddet mod skjult reklame, da markedsføringsloven ikke indeholder særskilte regler om brugeranmeldelser. Herudover er brugeranmeldelser reguleret i Forbrugerombudsmandens retningslinjer om offentliggørelse af brugeranmeldelser fra 2016. Disse retningslinjer gælder dog alene for brugeranmeldelser på egentlige anmeldelsesplatforme, som eksempelvis Trustpilot, og ikke for offentliggørelse af brugeranmeldelser på erhvervsdrivendes egne hjemmesider. 

De nye regler fra den 28. maj 2022

Den 28. maj 2022 træder markedsføringslovens § 6b i kraft. Bestemmelsen, der er baseret på artikel 7, stk. 6, i direktivet om urimelig handelspraksis (2005/29/EF), lyder således: 

"En erhvervsdrivende, der giver adgang til brugeranmeldelser af produkter, skal på en klar og forståelig måde oplyse, hvorvidt og i givet fald, hvordan den erhvervsdrivende sikrer, at de offentliggjorte anmeldelser stammer fra forbrugere, der faktisk har anvendt eller købt produkterne.

Forpligtelsen omfatter både erhvervsdrivende, der har en brugeranmeldelsesfunktion på deres hjemmeside, samt erhvervsdrivende, der giver adgang til at læse brugeranmeldelser, som er foretaget hos en tredjepart, som f.eks. Trustpilot. 

"Hvorvidt"

Den nye bestemmelse i markedsføringslovens § 6b indeholder ikke pligt til at sikre, at offentliggjorte anmeldelser rent faktisk stammer fra forbrugere. Hvis man som erhvervsdrivende gør brug af brugeranmeldelser på sin hjemmeside eller i sin markedsføring i øvrigt, indebærer den nye regel derimod, at man er forpligtet til at oplyse, om man har sikret, at brugeranmeldelser stammer fra forbrugere, der har købt eller anvendt de produkter, der anmeldes. 

"Hvordan"

Hvis man har indført processer eller procedurer for at sikre ægtheden af de offentliggjorte brugeranmeldelser, skal man desuden på en klar og forståelig måde oplyse forbrugerne om, hvordan brugeranmeldelserne behandles og kontrolleres, herunder om alle anmeldelserne, både positive og negative, offentliggøres. 

Sortlisten

Udover markedsføringslovens § 6b bliver den såkaldte sortliste i bilaget til markedsføringsloven også udvidet med to nye bestemmelser i nr. 23b og 23c, som ligeledes vedrører brugeranmeldelser. Sortlisten oplister forskellige former for handelspraksis, som altid skal anses for at være vildledende eller aggressive.

Bestemmelsen i nr. 23b medfører, at hvis man angiver, at en brugeranmeldelse stammer fra en forbruger, som har anvendt eller købt produktet, vil det altid blive anset for at være vildledende, hvis man ikke har truffet rimelige og forholdsmæssige foranstaltninger for at sikre sig, at dette rent faktisk er tilfældet. 

Bestemmelsen i nr. 23c indeholder bl.a. et forbud mod forkert fremstilling af brugeranmeldelser eller sociale anprisninger for at fremme produkter. Dette indebærer eksempelvis, at det ikke vil være muligt at have en række positive brugeranmeldelser i et "flow" ude i siden af hjemmesiden uden samtidig at oplyse om, at man alene har udvalgt de positive. Bestemmelsen medfører ikke, at der gælder et absolut krav om, at man både skal offentliggøre positive og negative brugeranmeldelser, men hvis man kun viser udvalgte, positive brugeranmeldelser, skal man oplyse om det. 

Overtrædelse af de nye regler om brugeranmeldelser sanktioneres efter den nye bødemodel i markedsføringsloven, der forventes at medføre markant højere bøder for overtrædelse af markedsføringsloven end hidtil. 

Vil du vide mere?

Hvis du vil vide mere om reglerne for brugeranmeldelser, så kontakt Plesners team for Markedsførings- og Forbrugerret.

Seneste nyt om Markedsførings- og Forbrugerret

Markedsførings- og Forbrugerret