Ny vejledning og guide om advokatundersøgelser

I denne uge har Advokatrådet udgivet en ny vejledning til advokater og en guide til borgere om advokatundersøgelser. Formålet med udgivelserne har været at skabe klarere og mere tydelige rammer for advokatundersøgelser.

Advokatundersøgelser har de seneste år været et særligt omdiskuteret emne i den offentlige debat, hvilket i 2021 fik Advokatrådet til at nedsætte et udvalg, der skulle komme med konkrete råd og anbefalinger til en ny vejledning om udførelsen af advokatundersøgelser. Christian Th. Kjølbye fra Plesner deltog i udvalgsarbejdet som en af flere repræsentanter for advokatstanden.

Udvalgsarbejdet har resulteret i en ny vejledning til advokater samt en guide til medvirkende om advokatundersøgelser. Formålet med udgivelserne har været at vejlede advokater om de eksisterende advokatetiske rammer for advokatundersøgelser samt at styrke forventningsafstemningen over for de berørte og involverede i advokatundersøgelser. I forbindelse med udgivelserne anerkender Advokatrådets formand, Martin Lavesen, advokatundersøgelser som et relevant juridisk værktøj:

”Advokatundersøgelser kan være et rigtig godt værktøj til at klarlægge et hændelsesforløb og eventuelt få en juridisk vurdering, fordi advokater netop er trænet i at finde et faktum og udlede de juridiske konsekvenser. Derfor mener vi det er et godt redskab, og med vejledningen bliver der endnu mere klare rammer for undersøgelserne.”

Advokatrådets nye vejledning beskriver de pligter, der påhviler en advokat i forbindelse med udførelsen af advokatundersøgelser, ligesom den beskriver, hvad der må betragtes som best practice. Vejledningen indeholder oplysninger om bl.a.:

  • Indledende overvejelser omkring brugen af advokatundersøgelser 
  • Kommissoriet, som udgør grundlaget for advokatundersøgelsen
  • De oplysninger, som indgår i advokatundersøgelsen, og behandlingen heraf 
  • Medvirkendes rettigheder og muligheder for at varetage egne interesser
  • Advokatundersøgelsens konklusioner, afrapportering, offentliggørelse, m.v. 

Derudover opstiller vedledningen nogle skærpede kriterier for, hvornår en advokat må kalde en advokatundersøgelse for uvildig. 

I tillæg til vejledningen har Advokatrådet som nævnt introduceret en guide til medvirkende, som indeholder oplysninger om selve processen for advokatundersøgelser samt de medvirkendes rettigheder. 

Udførelsen af advokatundersøgelser hos Plesner sker altid på et højt sagligt og objektivt grundlag samt inden for de til enhver tid gældende advokatetiske rammer. Derfor vil Advokatrådets nye vejledning blive implementeret i Plesners nuværende best practice for udførelsen af advokatundersøgelser. 

Vil du vide mere?

Du er velkommen til at kontakte Plesners Dispute Resolution team, hvis du vil vide mere om advokatundersøgelser, herunder Advokatrådets nye udgivelser. 

Læs Advokatrådets nye vejledning og guide 

Seneste nyt om Dispute Resolution

Dispute Resolution