Plesner udvider partnerkredsen

Det er med stor glæde, at vi pr. 1. januar 2023 har tilknyttet Anders Hermansen som ny partner og samtidig udnævner Sarah Schæffer, Kristoffer Thorborg, Janus Jepsen og Peter-Andreas Bodilsen som nye partnere. 

Det nye år bliver fejret med en udvidelse af Plesners partnerkreds. Med tilknytningen af en ny partner og udnævnelsen af fire partnere fra egne rækker styrker Plesner partnerkredsen og tager hul på et stærkt år.

De nye partnere

Anders Hermansen er specialiseret inden for fast ejendom. Han har omfattende erfaring med rådgivning af danske og udenlandske klienter inden for fast ejendom, herunder bl.a. om køb og salg af ejendomme og ejendomsselskaber, projektudvikling, lejeret og selskabsretlige forhold. 

Sarah Schæffer er specialiseret inden for civile og erhvervsstrafferetlige tvister og undersøgelser. Sarah har stor erfaring med sager om organisations- og ledelsesansvar og bistår klienter som repræsentant/forsvarer i myndighedssager, straffesager og civile erstatningssøgsmål inden for en lang række retsområder.

Kristoffer Thorborg er specialiseret inden for entrepriseret og rets- og voldgiftssager. Han beskæftiger sig primært med forberedelse og forhandling af større nationale og internationale rets- og voldgiftssager inden for områderne entrepriseret og erstatningsret. Herudover rådgiver Kristoffer om gennemførelse af komplekse projekter inden for entreprise og infrastruktur.

Janus Jepsen er specialiseret inden for kapitalmarkedsret og M&A og har omfattende erfaring med store, komplekse transaktioner inden for public M&A og kapitalmarkedstransaktioner. Ud over at beskæftige sig med transaktioner rådgiver Janus om børsretlig compliance og corporate governance for børsnoterede selskaber. 

Peter-Andreas Bodilsen er specialiseret i at rådgive om etablering og drift af investeringsfonde med særligt fokus på regulatoriske forhold. Han rådgiver endvidere institutionelle og professionelle investorer om erhvervelse af andele i investeringsfonde.

De fem partnere vil sammen med Plesners nuværende partnerkreds stå i spidsen for vores firma og være medansvarlige for ledelse og udvikling af Plesner.
Stort tillykke til jer alle fem med de nye udfordringer!

Seneste insights

Flere insights