Vi yder løsningsorienteret rådgivning og bistand inden for alle områder af miljø- og planret i forhold til arealanvendelse, udvikling og drift af virksomhed m.v.

Vi rådgiver desuden løbende om en bred vifte af forskellige tilladelses- og tilsynsregler inden for emner med relation til miljø, sikkerhed og sundhed, samt vedrørende forsyningsvirksomheders forhold. 

Vores klienter består af børsnoterede selskaber, internationale koncerner, statslige institutioner og selskaber, kommuner, kommunale forsyningsselskaber, olieselskaber, forsikringsselskaber samt små og mellemstore virksomheder.

Vi rådgiver klienter om en lang række miljø- og planretlige forhold. Det drejer sig bl.a. om:

 • Miljøret - bl.a. affald og forbrænding, jordforurening, godkendelsespligtig virksomhed, risikovirksomhed, vandforsyning, spildevand og naturbeskyttelse
 • Planret - alle typer sager under planloven og byggeloven, herunder i forhold til konkret arealanvendelse, byudvikling og udviklingsprojekter, kommuners indgåelse af udbygningsaftaler m.v. 
 • Byggeret - alle typer sager under byggeloven og bygningsreglementet, herunder i forhold til byggetilladelser og dispensationer, terrænregulering m.v. 
 • Miljøvurdering og VVM
 • Håndhævelse af miljø-, bygge- og planretlige forhold - tilsyn, påbud og forbud
 • Naturbeskyttelse - fredningssager, sager vedrørende beskyttede naturtyper, adgangsregler, håndhævelse af fredningskender og naturbeskyttelsessager
 • EU-regulering - vi har omfattende erfaring med EU-reguleringen på miljø- og produktområdet og rådgiver om spørgsmål i forbindelse med produktsikkerhed, kemikalier, udbud, emballage og andre områder, som i vidt omfang er reguleret på europæisk plan
 • Virksomhedsoverdragelser - miljø og planretlige aspekter kan være af afgørende betydning for gennemførelsen af en succesfuld virksomhedsoverdragelse. Vi har teknisk forståelse og juridisk ekspertise på området og samarbejder løbende med de førende rådgivende ingeniørfirmaer i Danmark
 • Forsyningsjura - regulering af forsyningsvirksomheder, herunder elforsyningsloven, varmeforsyningsloven og naturgasforsyningsloven

Vores rådgivning

Vi sætter os ind i vores klienters forretning og opgaver for at yde rådgivning, der skaber værdi for dem. Vores juridiske rådgivning sker med en høj grad af forståelse for den kommercielle eller politiske virkelighed. Vores teammedlemmer har selv konkret erfaring fra arbejde i offentlige myndigheder, offentligt ejede virksomheder og virksomheder med en bred vifte af forskellige miljøretlige problemstillinger.

Vi har betydelig erfaring med at føre rets- og klagenævnssager inden for miljø- og planretlige emner. Når vi fører rets- og klagesager, investerer vi de rette ressourcer for at forstå sagens tekniske elementer til bunds. 

Endelig har vi stor erfaring med at føre dialog og forhandle med danske myndigheder i miljø- og planretlige sager, ligesom vi har indsigt i de overvejelser og hensyn, der gør sig gældende, når den miljø- eller planretlige lovgivning skal håndhæves i praksis. 

Highlights

 • Shell - bistand i forbindelse med CO2-kvoter og Carbon Capture and Storage spørgsmål
 • DONG Energy A/S - regulatoriske spørgsmål vedrørende DONG's licenser i Nordsøen
 • Femern A/S - bistand i forbindelse med ekspropriationer og arealerhvervelser i forbindelse med bygningen af den faste forbindelse over Femern Bælt
 • Københavns Lufthavne A/S - bistand i forbindelse med tvist med Taarnby Kommune
 • Novo Nordisk A/S - regulatoriske spørgsmål i forhold til varmeforsyningsloven
 • Københavns Kommune - miljøretlige spørgsmål i forbindelse med bygning af Cityringen
 • NordStream - rådgivning om regulatoriske forhold vedrørende gasledning i Østersøen
 • Hartmann Packaging A/S - regulatoriske spørgsmål i forhold til varmeforsyningsloven

Ratings

 • "Strong expertise in environmental matters, and good collaborative experience as outside counsel on multi-jurisdictional environmental regulation mapping projects" (2023)

 • "Prompt responses, understanding of clients’ needs"

  "Always a professional team to handle your problems. Easy to reach both by phone and e-mail – help can be given when needed" (2022)

 • "Strong overall practice that covers all our needs with skilled and professional lawyers" (2021)

 • Plesner advises on planning law, nature protection measures and regulatory requirements regarding CO2 emissions. The practice also advises on the supply of water, waste disposal and the handling of contaminated soil and wastewater. The practice also advises on the legislation concerning the establishment and transfer of windmill farms (2020)

 • Plesner provides "the highest level of practical and theoretical knowledge" with "no-nonsense advice and a pragmatic approach" (2019)
 • Plesner covers the full array of contentious and non-contentious work, including environmental due diligence and planning matters (2018)

 • Respected commercial practice which advises private companies on public law issues, particularly environmental issues and expropriation, as well as general administrative and constitutional law. 

  "Our first choice due to its pragmatic approach to issues, high quality counsel and delivery and responsiveness" (2017)
 • Within Environment, Plesner is a first tier firm.

  "A first choice", Plesner advises on all aspects of environmental law (2017)
 • Within Environment, Plesner is a first tier firm.

  Plesner's team has extensive experience in handling contentious public law matters before the Danish courts, as well as supporting the M&A practice on environmental due diligence (2016)

 • Represents a mix of local government departments in a broad range of public law cases. Offers considerable expertise within environmental, planning and energy law, and has experience of handling expropriation cases. Often engaged in large infrastructure projects for private parties, as well as advising on general administrative and constitutional law (2015)

 • Within Environment, Plesner is a first tier firm. Plesner’s wide-ranging expertise includes planning law, waste disposal, soil contamination and water regulation (2015)

Se flere Se færre

Vores specialister

Seneste nyt om Miljø og Planret

Læs alle insights om miljø- og planret