Charlotte Hasseriis Iversen

advokat (L), partner

Charlotte Hasseriis Iversen er specialist i forsikringsret generelt og rådgiver om regulatoriske forhold for danske og udenlandske forsikrings- og pensionsselskaber samt forsikringsformidlere.

Charlotte har gennem årene bistået en række danske og udenlandske forsikrings- og pensionsselskaber samt forsikringsformidlere med etablering og omstrukturering, herunder porteføljeoverdragelser. Hun har desuden rådgivet en række danske og udenlandske selskaber om dansk forsikringsformidlerlovgivning, senest om implementeringen af forsikringsdistributions-direktivet i dansk lovgivning. 

Charlotte har endvidere specialiseret sig inden for forsikrings- og erstatningsret generelt, herunder forsikrings-svindel, rådgivers erstatningsansvar, produktansvar, almindeligt erhvervsansvar og reassurance og har i den forbindelse ført et stort antal rets- og voldgiftssager indenfor disse områder. Charlotte leverer på grund af sit dybtgående kendskab til forsikrings- og pensionsmarkedet målrettet og værdiskabende rådgivning til sine klienter i branchen. 

Charlotte er medlem af bestyrelsen i Det Danske Selskab for Forsikringsret og har været næstformand siden maj 2016.

Highlights

 • Tryg - regulatorisk bistand i forbindelse med opkøbet af RSA, herunder Codan i Danmark og Norse samt Trygg-Hansa i Sverige, sammen med Intact fra Canada
 • Tryg - løbende bistand til skadessager
 • Codan - løbende bistand til skadessager
 • AP Pension - regulatorisk bistand i forbindelse med AP Pensions køb af Nykredit Forsikring og den efterfølgende fusion mellem AP Pension og Nykredit Livsforsikring
 • AP Pension - regulatorisk bistand i forbindelse med porteføljeoverdragelse fra Skandia Link Forsikring til AP Pension
 • PFA - løbende bistand til sager vedrørende ret til dækning under erhvervsevnetabsforsikring 
 • Danica - løbende bistand til sager vedrørende ret til dækning under erhvervsevnetabsforsikring

Ratings

 • Charlotte Hasseriis Iversen is recommended as regards Insurance.

  "Charlotte Hasseriis Iversen is exceptionally good and easy to work with"

  "Torben Bondrop and Charlotte Hasseriis Iversen have unique professional skills and human qualities. You can always be sure that both the case and the people involved will be treated correctly" (2023)

   

 • Charlotte Hasseriis Iversen is recommended as regards Insurance.

  "Charlotte Hasseriis Iversen – Deep insight in regulatory matters related to M&A and transactions broadly. Very service-minded and to the point advice plus good insight and understanding of dynamics with regulatory authorities" (2022)

 • Charlotte Hasseriis Iversen is recommended as regards Insurance.

  "Torben Bondrop and Charlottes Hasseriis Iversen stand out as individuals. They are both extremely skilled lawyers and practitioners; and at the same time, they are very decent and likeable people, which one can always trust" (2021)

 • Charlotte Hasseriis Iversen is recommended as regards Insurance (2019)

 • Charlotte Hasseriis Iversen is recommended as regards Insurance (2017)

 • Charlotte is recommended as regards Insurance.

  The "competent, highly skilled" Charlotte Hasseriis Iversen advised Dansk Shell on the transfer of its pension funds to CNP Assurances (2014)
Se flere Se færre

Seneste nyt om Dispute Resolution

Dispute Resolution