Finansielle virksomheders outsourcing til cloudleverandører

Plesner inviterer til morgenseminar om finansielle virksomheders outsourcing til cloudleverandører onsdag den 25. september 2019.

Bemærk: Arrangementet er afholdt. Se oversigt over vores aktuelle seminarer. 

EBA udstedte den 25. februar 2019 de endelige retningslinjer om outsourcing, der indeholder en række skærpede krav til finansielle virksomheders outsourcing. Herudover har EIOPA den 1. juli 2019 udstedt første udkast til retningslinjer for pensions- og forsikringsselskabers cloudoutsourcing. Begge sæt retningslinjer indeholder blandt andet nye krav til outsourcingkontrakterne samt skærpede krav til rapportering fra og kontrol med den enkelte outsourcingleverandør. 

Seminaret omhandler de nye retningslinjer med særligt fokus på outsourcing til cloudleverandører. Herudover vil vi præsentere en IT-løsning (RISMAoutsourcing), som vil gøre det muligt at sikre en struktureret tilgang og overholdelse af outsourcingreglerne baseret på retningslinjerne fra EBA og EIOPA samt Solvens II. RISMAoutsourcing er udviklet i et tæt samarbejde mellem RISMA og Plesner.

Kernen i RISMAoutsourcing er et adaptivt spørgeskema, der kan hjælpe finansielle virksomheder med at vurdere nye outsourcingarrangementer, sikre compliance med outsourcingreglerne samt hjælpe med at implementere de nødvendige kontroller til monitorering af outsourcingarrangementer. Det sikrer, at I kommer hele vejen rundt om retningslinjerne og har dokumentation samt køreplan på plads til det videre arbejde - også i bestræbelserne på at forblive compliant.

Læs mere om RISMAoutsourcing

Program

8.30-9.00:
Morgenmad

9.00-9.05:
Introduktion til seminaret

9.05-9.45:
EBA guidelines om outsourcing

9.45-10.00:
Pause

10.00-10.45:
Finansielle virksomheders brug af cloud og EIOPA guidelines om cloudoutsourcing

10.45-11.00:
Pause

11.00-11.45:
RISMAoutsourcing  

Oplægsholdere

Tilmelding

Ja, tak. Jeg vil gerne tilmelde mig seminaret

Seneste nyt om Teknologi & Outsourcing

Teknologi og Outsourcing