Hvordan kommer du ud af "specifikationsfælden" i IT-projekter?

De fleste IT-projekter oplever udfordringer, når løsningen skal beskrives eller specificeres. Plesner og RA Advisory sætter derfor på et seminar den 4. oktober 2022 fokus på specifikation i større IT-projekter.

Bemærk: Arrangementet er afholdt. Se oversigt over vores aktuelle seminarer.

De fleste IT-projekter oplever udfordringer, når løsningen skal beskrives eller specificeres. Det er sjældent, at IT-løsninger specificeres fuldt ud på forhånd, da en sådan specifikation i praksis er meget vanskelig. Det efterlader en usikkerhed om, hvad man ender med at få leveret, til hvilken pris og hvornår. Der findes agile projektmodeller, der udmærket kan håndtere projektet, når det først er sat i gang, men der mangler fortsat løsninger og modeller, der sikrer balancen mellem parterne både kommercielt og juridisk.

Plesner og konsulentfirmaet RA Advisory sætter derfor i dette seminar fokus på, hvordan man kan håndtere problemstillingen omkring specifikation af ydelsen i større IT-projekter. Vi sætter derudover fokus på de væsentligste elementer, som man bør have øje for forud for igangsættelse af et IT-projekt.  

Lars Rude Andersen fra RA Advisory har i en årrække beskæftiget sig med modeller for IT-indkøb særligt inden for telesektoren og har udviklet en metode, der har til formål at komme ud af "specifikationsfælden". Med ”specifikationsfælden” menes håndtering af dilemmaet mellem at forsøge at løfte den næsten umulige opgave at specificere alt på forhånd og undlade at specificere. Manglende specifikation gør det vanskeligt at opnå god kommerciel og juridisk beskyttelse og indebærer risiko for dårlig afstemning af forventninger og incitamenter.

Oplægsholdere

Program

  • 08.30 - 09.00  Ankomst og kaffe/morgenmad
  • 09.00 - 09.45  Udfordringen i IT-projektet i forhold til fastlæggelse af scope (hvad er problemet?) og beskrivelse af "tragtmodellen" som en mulig løsning
  • 09.45 - 10.00  Pause
  • 10.00 - 10.45  Praktisk håndtering af indkøbsprocessen med udgangspunkt i konkrete projektsituationer
  • 10.45 - 11.00  Pause
  • 11.00 - 11.45  Håndtering af udvalgte problemstillinger i IT-projektet

Seneste nyt om Teknologi & Outsourcing

Teknologi og Outsourcing