Alt du skal vide om persondataforordningen - på én dag

Plesner afholder onsdag den 14. september 1-dagskursus i persondataret.

Bemærk: Arrangementet er afholdt. Se oversigt over vores aktuelle seminarer.

På dette 1-dagskursus vil Plesners Persondata Team give dig en grundig indføring i persondataforordningen, herunder reglernes formål, principperne i persondataretten og samtidig fremhæve de vigtigste områder. På kurset vil der blive lagt særlig vægt på praktisk overholdelse af forordningens regler, og på hvordan man bliver transparent og ansvarlig (accountable). 

Som deltager på kurset vil du få kendskab til forordningen og blive rustet til at arbejde konkret med reglerne - uanset om du arbejder hos en dataansvarlig eller hos en databehandler. Endvidere vil der i undervisningen blive lagt fokus på de mest centrale domme og afgørelser samt på, hvad disse har af praktisk betydning for dit daglige arbejde med persondata. 

Kurset henvender sig til alle, som beskæftiger sig med persondata og reglerne inden for persondataretten.

Program

Morgenmad og registrering

Velkomst og præsentation af dagens program

Lidt om baggrunden og formålene med persondataforordningen

  • Indledningsvis gennemgås de bagvedliggende og bærende formål med persondataforordningen, samt hvilken betydning formålene har for forståelsen og brugen af forordningens regler.

Et overblik over persondataforordningen

  • Der gives en generel indflyvning i forhold til persondataforordningen, herunder i relation til forordningens forskellige kapitler, samt hvad der vil blive gennemgået i løbet af dagens undervisning. 

De indledende bestemmelser og de grundlæggende principper

  • Persondataforordningens anvendelsesområde, udvalgte definitioner og typerne af personoplysninger gennemgås. Vi ser også på forordningens grundlæggende principper. 

Behandlingsgrundlag

  • Gennemgang af behandlingsgrundlagene i persondataforordningen og databeskyttelsesloven. 

De registreredes rettigheder 

  • Indføring i de registreredes rettigheder, og hvordan kravene til rettighederne overholdes i praksis. 

Databehandleraftaler, herunder Plesners paradigme og tredjelandsoverførsler

  • Begreberne databehandler/dataansvarlig gennemgås. Vi ser på kravene til databehandleraftaler og udførelsen af tilsyn med databehandleren. Herudover vil centrale forhold i forbindelse med tredjelandsoverførsler blive fremhævet, og det vil blive uddybet, hvordan typiske problemstillinger ved tredjelandsoverførsler håndteres. 

Datasikkerhed og datasikkerhedsbrister 

  • Der tages afsæt i, hvad datasikkerhed dækker over, og hvordan "passende datasikkerhed" fastlægges i forhold til en behandlingsaktivitet. Endvidere vil begrebet datasikkerhedsbrist blive gennemgået, og vi ser på håndteringen af en sådan brist. 

Risikoanalyse og konsekvensanalyse (DPIA) 

  • Gennemgang af hvad en risikoanalyse og konsekvensanalyse (DPIA) er, hvornår der skal foretages risikoanalyse hhv. DPIA, og hvad kravene til henholdsvis en risikoanalyse og DPIA er. 

DPO-rollen

  • Vi ser på, hvornår man skal udpege en DPO , og hvad kravene til en DPO er, herunder i forhold til kvalifikationer og forpligtelser forbundet med udførelsen af opgaver.

Dokumentation, "accountability" og sanktioner 

  • Der vil blive foretaget en gennemgang af, hvilken dokumentation, der kræves, hvad "accountability" dækker over, og hvilke sanktioner overtrædelse af GDPR kan medføre.  

Tilmelding 

Ja tak, jeg vil gerne tilmelde mig seminaret

Seneste nyt om Persondata

Persondata