8 gratis webinarer om persondataforordningen

Plesner udbyder i foråret 2016 en gratis webinar-række om persondataforordningen. Webinarerne giver hver især 45 minutters intensiv indføring i de væsentligste aspekter af forordningen. Alle webinarer afholdes af Plesners persondata team.

Data Protection Officer (DPO) - skal/bør I have én?

23. februar kl. 8.45 - 9.30 - ER AFHOLDT
De formelle krav til DPO-rollen: Hvad skal en DPO tage sig af - og holde sig fra? Hvordan opretholdes DPO’ens uafhængighed i praksis? Hvad er alternativet til en DPO? Hvilke eksterne parter kan udfylde rollen?

Datasikkerhedsbrister

1. marts kl. 8.45 - 9.30 - ER AFHOLDT
Hvilke nye forpligtelser medfører persondataforordningen, hvis man har et sikkerhedsbrist? Hvad er forskellen på sikkerheds- og compliancebrister? Hvordan skabes processer og beredskab for håndtering af sikkerhedsbrister?

Persondataforordningens ”implementering” i dansk ret - hvad sker der nu?

14. marts kl. 8.45 - 9.45 - ER AFHOLDT
Persondataforordningen overlader på nogen områder et råderum for medlemsstaterne til ved lov at fastsætte undtagelser og fravigelser fra forordningens indhold. Hvordan vil processen være med at fastlægge Danmarks udnyttelse af råderummet, og hvilke muligheder og risici skal virksomheder og myndigheder være opmærksomme på?

Gæsteoplægsholder: Kontorchef Jakob Lundsager, Databeskyttelseskontoret
i Justitsministeriet

Accountability - persondataforordningens nye krav om dokumentation

16. marts kl. 8.45 - 9.30 - ER AFHOLDT
Persondataforordningen stiller nye krav om, at organisationer skal dokumentere deres efterlevelse af reglerne. Hvordan skaber man accountability, og hvordan dokumenteres ”kæden” fra lovkrav til konkrete aktiviteter og kontroller?

Nyt krav om Data Protection Impact Assessment (DPIA)

5. april kl. 8.45 - 9.30 - ER AFHOLDT
Hvornår er man omfattet af persondataforordningens krav om at skulle gennemføre en Data Protection Impact Assessment i sin virksomhed/organisation? Hvordan går man til opgaven i praksis?

Krav til databehandlere

19. april kl. 8.45 - 9.30 - UDSKUDT TIL 26. april kl. 8.45 - 9.30 - ER AFHOLDT

Hvad er forholdet mellem dataansvarlige og databehandlere, og hvilke udfordringer giver brug af eksterne databehandlere? Hvordan er ansvarsfordelingen, og hvordan sikres datasikkerhed og accountability?

Digital markedsføring

17. maj kl. 8.45 - 9.30 - UDSKUDT TIL 20. maj kl. 8.45 - 9.30 - ER AFHOLDT
Persondataforordningen sætter nye rammer for digital markedsføring. Hvad indebærer de nye regler, og hvordan sikrer man sig at overholde reglerne i det praktiske arbejde med digital markedsføring?

Overførsel af data til tredjelande

24. maj kl. 8.45 - 9.30 - ER AFHOLDT
Tredjelandsoverførsler af data (til lande uden for EU/EØS) medfører en række problemstillinger. Hvornår er man omfattet af reglerne? Hvilke overførselsgrundlag kan anvendes, og hvad er de klassiske fejl og misforståelser?

Seneste nyt om Persondata

Persondata