Forskelsbehandling og ligebehandling: Undgå de dyre afskedigelser

Afskedigelsen af en medarbejder kan blive dyr, hvis medarbejderen er omfattet af de særlige beskyttelsesregler i forskelsbehandlingsloven eller ligebehandlingsloven. For at undgå de dyre afskedigelser skal arbejdsgiveren derfor sikre sig, at alt foregår korrekt.

På dette seminar gennemgår advokaterne Tina Reissmann og Lise Høy Falsner reglerne og praksis for, hvornår en arbejdsgiver gyldigt og sagligt kan afskedige en medarbejder, der er omfattet af forskelsbehandlingslovens og ligebehandlingslovens beskyttelsesregler - og hvornår det ikke er sagligt.

Vi oplever for tiden særligt mange sager vedrørende afskedigelse af gravide/barslende, handicappede samt ældre medarbejdere, hvorfor seminaret vil omhandle netop disse tre områder. Seminaret vil inddrage den nyeste praksis på området.

Program

Håndtering af handicappede medarbejdere:
Hvor langt rækker arbejdsgiverens tilpasningsforpligtelse? Er arbejdsgiveren forpligtet til at tilbyde en handicappet medarbejder deltid? Kan arbejdsgiveren anvende 120-dages reglen i forbindelse med afskedigelse af en handicappet medarbejder?

Afskedigelse af ældre medarbejdere:
Hvordan kan arbejdsgiveren i praksis føre bevis for, at en afskedigelse ikke er begrundet i en medarbejders alder? Hvilke oplysninger udgør faktiske omstændigheder, der giver anledning til at formode, at arbejdsgiveren har udøvet forskelsbehandling, og som dermed vender bevisbyrden til at påhvile arbejdsgiveren?

Diskrimination af gravide, barslende og adoptanter:
Ligebehandlingsloven forhindrer ikke, at en arbejdsgiver afskediger en gravid/barslende medarbejder, men hvordan dokumenterer arbejdsgiveren, at en afskedigelse ikke er begrundet i graviditeten? 

Oplægsholdere

  • Advokat, partner Tina Reissmann, Plesner
  • Advokat, associeret partner Lise Høy Falsner, Plesner

Seneste nyt om Ansættelses- og Arbejdsret

Ansættelses- og Arbejdsret