Franchising reguleres stærkt nationalt

Til trods for at mange franchisedrevne virksomheder er internationale, er der ikke to lande, der regulerer franchising ens.

I forordet til den globale rapport "The Franchise Law Review", der gennemgår 32 landes lovgivning på området, konstateres det: "As will be apparent from the chapters of this book, there continues to be no homogeneous approach to the regulation of franchising around the world".

"The Franchise Law Review" har bedt partner i Plesner, Jacob Ørskov Rasmussen, repræsentere Danmark i gennemgangen og besvarelsen af de væsentlige spørgsmål om franchising i forhold til dansk lovgivning. Plesner har de seneste år opbygget betydelig ekspertise inden for franchising.

Læs det danske kapitel i "The Franchise Law Review"

Seneste nyt om Selskabsret og Commercial Contracts

Selskabsret