Skat og moms ved værgemål

Det er for skattespecialister en kendt sag, at der ikke er sammenfald mellem "erhvervsmæssig virksomhed" skattemæssigt og "selvstændig økonomisk virksomhed" momsmæssigt. Denne mangel på sammenfald kan dog alligevel give anledning til usikkerhed.

Da Skatterådet i et bindende svar fandt, at en advokat skattemæssigt drev selvstændig erhvervsmæssig virksomhed for så vidt angår hans indtægter fra hvervet som værge, mens selv samme hverv med modsat begrundelse ikke blev anset for selvstændig økonomisk virksomhed momsmæssigt, gav det anledning til usikkerhed omkring rækkevidden af sidstnævnte grundlæggende momsretlige begreb.
 

En advokat med virke som professionel værge efterspurgte klart svar af Landsskatteretten. Det styresignal, som sagen afstedkom, synes at indebære en ensretning for værger, som momsloven ikke giver grundlag for.

Advokaterne Mette Juul og Tom Kári Kristjánsson, Plesner, redegør i artiklen "Værgemål i vælten" for en konkret sag ved Landsskatteretten og det styresignal fra SKAT, som sagen afstedkom. Plesner førte den omtalte sag på vegne af Danske Advokater.

Artiklen "Værgemål i vælten" er publiceret i Karnov Groups "Momspanelet" og gengives her efter aftale med udgiveren.

Seneste nyt om Skatter og Afgifter

Skatter og Afgifter