Afgørende ændringer på vej i lejeloven

Den 1. juli 2015 træder en række nye bestemmelser i lejeloven i kraft. En del af disse ændringer vil få en ganske væsentlig betydning for udlejere af beboelseslejemål og for alle beboelseslejekontrakter, der indgås efter denne dato.

Der er vedtaget en række ændringer til lejeloven, som træder i kraft den 1. juli 2015. De væsentligste hovedelementer i lovændringerne er følgende:
 • Obligatoriske ind- og fraflytningssyn
 • Afskaffelse af muligheden for krav om "nyistandsættelse"
 • Nye regler om såkaldt "normalistandsættelse" ved fraflytning
 • Afskaffelse af muligheden for at indgå trappelejeklausuler
 • Nye muligheder for nettoprisindeksregulering af lejen
 • Krav om rullende 10-årige vedligeholdelsesplaner i større ejendomme
 • Nye regler om udvendig vedligeholdelse af boliglejemål
 • Nye varslingsregler for omkostningsbestemt leje
 • Undtagelse af sommerhuse fra lejelovgivningen

Hovedformålet med den nye lejelov har ifølge Ministeriet for by, bolig og landdistrikter været at forenkle reglerne for de private lejeboliger. I hvilken udstrækning, der reelt er og bliver tale om en forenkling, er yderst tvivlsomt.

Den kommende tids implementering af reglerne og prøvelse af en række uklare bestemmelser vil vise, hvilke ekstra administrationsbyrder, omkostninger og rådighedsbegrænsninger lovændringerne medfører for udlejerne.

Konsekvenser af loven

 • Flere lovændringer får markant indvirkning på boligudlejernes dispositionsmuligheder og deres tilrettelæggelse af procedurer og strategier i forbindelse med udlejning. Kontraktudarbejdelsen og tilrettelæggelsen af de administrative procedurer ved lejerskift bliver selvsagt umiddelbart berørt af lovændringerne, og nye typeformularer er under udarbejdelse


 • Udlejerne skal også være opmærksom på, at lovændringerne stiller krav til, at de begrænsninger i udlejernes dispositionsmuligheder og de yderligere forpligtelser, omkostninger og istandsættelsesudfordringer, som lovændringen medfører, medtænkes i enhver proces omkring nyopførelse eller overdragelse af udlejningsejendommen

Vi følger udviklingen

I Plesners team inden for Commercial Real Estate følger vi udviklingen af lejelovgivningen helt tæt og er klar til at rådgive vores kunder om de konsekvenser og udfordringer, der følger i kølvandet på lovændringerne. Læs mere

Seneste nyt om Fast Ejendom

Fast Ejendom