Ny EU-dom blåstempler bitcoins

EU-Domstolen har netop afgjort, at veksling af den virtuelle valuta bitcoin er momsfri. Dermed har bitcoins taget et vigtigt skridt i retning mod at blive blåstemplet som et reelt betalingsmiddel på linje med andre valutaer.

EU-Domstolen har med en ny dom slået fast, at virksomheder, der tilbyder veksling af den virtuelle valuta bitcoin, skal behandles momsmæssigt på samme måde som de traditionelle valutaer. Det betyder, at køb og salg af bitcoins med danske kroner eller en hvilken som helst anden valuta skal ske uden moms.

Momsfritagelsen baserer sig på, at momsreglerne fritager transaktioner vedrørende valuta, pengesedler og mønter, der anvendes som lovligt betalingsmiddel, og EU-Domstolen har således fundet, at bitcoins skal betragtes på samme måde som traditionel valuta.

I Danmark har der hidtil været uklarhed om, hvorledes køb og salg af bitcoins skal behandles momsmæssigt, men da EU-Domstolens dom også gælder uden videre i Danmark, er det nu helt klart, at handlen er momsfri. Virksomheder, der har betalt moms ved salg af bitcoins, kan som udgangspunkt søge momsen refunderet hos SKAT. Til gengæld skal danske virksomheder betale lønsumsafgift.

Med dommen er bitcoins nu blåstemplet som reelle betalingsmidler - i hvert fald i momsretlig forstand. Om det får en afsmittende virkning på den skattemæssige behandling af handel med bitcoins samt om bitcoins i fremtiden vil blive omfattet af reglerne for regulering af finansielle aktører, er endnu ikke afklaret.

Seneste nyt om Skatter og Afgifter

Skatter og Afgifter