Finanstilsynet sender 3 lovforslag til regulering af kapitalmarkeder i høring

De 3 lovforslag har til formål at gennemføre MiFID II, direktivlignende bestemmelser i MiFIR og MAR (Markedsmisbrugsforordningen).

Der er tale om udkast til:
  1. forslag til ændring af lov om værdipapirhandel m.v. (ændringer som følge af MAR), der skal gælde fra 1. juli 2016 til 1. januar 2017,
  2. forslag til lov om kapitalmarkeder, der fra 1. januar 2017 skal erstatte lov om værdipapirhandel m.v., og sammen med
  3. forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og lov om finansielle rådgivere m.v., skal gennemføre MiFID II og direktivlignende bestemmelser i MiFIR.

Den gældende lov om værdipapirhandel m.v. trådte i kraft i 1995. Der er siden lovens vedtagelse og frem til januar 2015 vedtaget mere end 50 ændringslove hertil. For at sikre at reglerne fortsat er anvendelige, tidssvarende og sammenhængende samt for at fjerne overflødig regulering, er det fundet formålstjenligt at revidere hele værdipapirhandelsloven og udarbejde en ny hovedlov - lov om kapitalmarkeder - der skal erstatte lov om værdipapirhandel m.v.

At gennemførelsen af EU-retsakterne deles over tre lovforslag skyldes, at MAR træder i kraft inden ændringerne, der følger af MiFID II og MiFIR, må finde anvendelse.

Med udkastet til forslag til ændring af lov om værdipapirhandel m.v. ophæver man de regler i den danske lovgivning, der vedrører markedsmisbrug. Fremadrettet vil disse regler være at finde i MAR.

Med udkastet til forslag til lov om kapitalmarkeder, der skal erstatte den gældende lov om værdipapirhandel m.v., gennemføres MiFID II og ændringer i dansk ret som følge af MiFIR.

Udkastet til lov om ændring af lov om finansielle virksomheder og lov om finansielle rådgivere m.v skal gennemføre de dele af MiFID II, der som følge af gennemførelsen af det gældende MiFID-direktiv i dag er reguleret i lov om finansiel virksomhed og andre love. Dette lovforslag indeholder desuden en del andre ændringer af reguleringen på det finansielle område.

Lovforslagene vurderes at være de mest betydningsfulde reguleringsinitiativer inden for kapitalmarkedsområdet siden gennemførelsen af Børsreform II, der dannede grundlag for udarbejdelsen af lov om værdipapirhandel m.v. i 1995.

Læs mere på Høringsportalen.

Seneste nyt om Bank og Finans

Bank og Finans