Finanslov: Muligheden for "skattefri" aktieløn genindføres i 2016

Regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti er i dag som led i aftalen om finansloven blevet enige om at genindføre muligheden for at tildele medarbejdere aktieløn i virksomheden uden lønbeskatning. Fremover beskattes medarbejderne først ved afståelse, og da som aktieindkomst i stedet for løn, hvilket indebærer en lavere beskatning. Selskaber vil dermed nu igen kunne tilbyde deres medarbejdere individuelle aktielønsordninger med væsentlige skattefordele.

Individuelle medarbejderaktier bliver i dag beskattet som almindelig lønindkomst på det tidspunkt, hvor aktierne erhverves, mens købe- og tegningsretter til aktier ligeledes beskattes som lønindkomst, dog først på tidspunktet for udnyttelse. Beskatningen sker derfor med op til ca. 56 %.

Med de nye regler vil der ikke ske beskatning ved hverken tildeling af aktier eller udnyttelse af købe/tegningsretter. I stedet vil medarbejderen først blive beskattet af en eventuel gevinst ved salg af aktierne, og da kun som aktieindkomst med 27 % eller 42 %, afhængigt af aktieindkomstens størrelse. Der er således ikke tale om egentlig skattefrihed.

De nye regler forventes at svare til de tidligere gældende regler i ligningslovens § 7 H, der blev ophævet som led i Finansloven for 2012 under den tidligere regering. Det indebærer, at den enkelte medarbejder vil kunne tildeles aktier og købe- og tegningsretter til aktier op til en værdi svarende til 10 % af medarbejderens årsløn, såfremt en række grundbetingelser i øvrigt er opfyldt.

Ligesom det var tilfældet efter de tidligere gældende regler, vil det selskab, det tildeler aktierne, ikke have fradragsret for udgiften til aktielønnen.

Det vil være op til selskabet selv, om alle ansatte eller kun enkelte ansatte skal have tilbud om erhvervelse af medarbejderaktier.

Med de nye regler vil det blive langt mere fordelagtigt at modtage aktieløn - og dermed får danske selskaber på ny et godt instrument til at tiltrække og fastholde kvalificerede medarbejdere.

Lovforslaget forventes fremsat i foråret 2016.

Kontakt os for yderligere oplysninger om dagens aftale og om vores muligheder for at bistå i forbindelse med incitamentsordninger.

Seneste nyt om Ansættelses- og Arbejdsret

Ansættelses- og Arbejdsret

Seneste nyt om Skatter og Afgifter

Skatter og Afgifter