Lov om internationale sikkerhedsregler i flymateriel træder i kraft februar 2016

Bekendtgørelse om ikrafttræden lov om internationale sikkerhedsregler i flymateriel.

I medfør af § 12, stk. 1, i lov nr. 573 af 4. maj 2015 om internationale sikkerhedsrettigheder i flymateriel fastsættes ny lov.

Læs bekendtgørelsen: "Bekendtgørelse om ikrafttræden af lov om internationale sikkerhedsregler i flymateriel"

Seneste nyt om Bank og Finans

Bank og Finans