Markedsmisbrugsforordningen - de vigtigste ændringer for udstedere

Til sommer får udstedere af børsnoterede værdipapirer ændrede spilleregler. Fra juli 2016 erstattes en række centrale danske børsregler af en ny markedsmisbrugsforordning (MAR), der vil gælde i hele EU. Plesner har udarbejdet en oversigt over de væsentligste ændringer for danske udstedere. Samtidig lanceres en ny temaside om markedsmisbrugsforordningen.

Markedsmisbrugsforordningen er en del af en samlet EU-pakke, der udgør den største ændring af dansk børsret i tyve år. Fremover vil bl.a. reglerne om insiderhandel, kursmanipulation, videregivelse af børsfølsomme oplysninger, og børsselskabers løbende oplysningsforpligtelser være at finde i markedsmisbrugsforordningen - og ikke længere i den danske værdipapirhandelslov. Forordningen introducerer også en række nye regler samtidig med, at der på visse områder sker visse stramninger af reglerne.

Som følge af markedsmisbrugsforordningen vil alle danske udstedere af børsnoterede værdipapirer skulle tilpasse sig ændringerne som forordningen afstedkommer. Derudover vil visse personer og virksomheder, der ikke tidligere har været omfattet af reglerne i værdipapirhandelsloven, men som arbejder med værdipapirer, skulle undersøge, om de fremover vil have pligt til f.eks. at føre insiderlister, indberette ledende medarbejderes handel med værdipapirer, offentliggøre intern viden samt om de fremover er omfattet af forbuddene mod kursmanipulation, insiderhandel og videregivelse af intern viden.

MAR-oversigt for udstedere

For at give vores klienter og relationer den bedst mulige forberedelse til de kommende ændringer har Plesner udarbejdet en oversigt over markedsmisbrugsforordningens væsentligste ændringer set fra en dansk udsteders synspunkt.

Oversigt over MARs vigtigste ændringer  for danske udstedere

Oversigten er en del af vores nye temaside om MAR på www.plesner.com. Temasiden giver et samlet overblik over de vigtigste dokumenter fra EU og danske myndigheder. Siden opdateres løbende, herunder med alt materiale, som Plesner publicerer vedrørende MAR.

Ny temaside om MAR

Seneste nyt om M&A og Capital Markets

Capital Markets