Opdateret vejledning sendt i høring

Opdateret "Vejledning for udarbejdelse af sundhedsøkonomiske analyser af lægemidler til brug for ansøgninger om medicintilskud" er sendt i høring.

Lægemiddelstyrelsen har for nyligt sendt ovennævnte vejledning i høring. Vejledningen skal erstatte de nuværende retningslinjer for sundhedsøkonomiske analyser af lægemidler fra 1998 og den tilhørende standardiserede rapporteringsstruktur.

Vejledningen indeholder krav og anbefalinger til udførelsen af sundhedsøkonomiske analyser af lægemidler til brug for ansøgninger om medicintilskud.

Baggrunden for opdateringen er, at der siden 1998 er sket meget både nationalt og internationalt inden for den sundhedsøkonomiske evaluering. Formålet med opdateringen af vejledningen er derfor at sikre, at retningslinjerne følger nutidens normer for "god sundhedsøkonomisk praksis", og at de er i overensstemmelse med retningslinjer for sundhedsøkonomiske analyser inden for andre områder.

Høringsfristen er den 12. april 2017.

Udkastet til Vejledningen kan læses her

Høringsbrevet kan læses her

Seneste nyt om Life Science

Life Science