Seneste nyt om Life Science

Ferien er slut - hvad er der sket på life science jura-fronten, mens jeg har været væk?

  • Kliniske forsøg - EMA udgav den 3. juli første udgave af nyhedsbrevet CTIS Highlights, hvor der gives en status på udviklingen af Clinical Trial Information System, se her.
  • SPC - EU-Domstolen afsagde den 9. juli den længe ventede Santen-afgørelse (C-673/18), hvor det blev afvist, at supplerende beskyttelsescertifikater (SPC'er) kan udstedes for nye terapeutiske anvendelser af kendte aktivstoffer, hvor aktivstoffet allerede har været genstand for en tilladelse til markedsføring af en anden terapeutisk anvendelse, se her.
  • ENLI - den 7. juli orienterede ENLI om opdaterede guides om digitale medier og om internationale kongresser, se her.
  • Medicinsk udstyr - Kommissionen udgav den 13. juli opdaterede oversigter over bemyndigede organer, se her.  
  • Medicinsk udstyr - Kommissionen udgav tillige den 13. juli opdaterede oversigter over bemyndigede organers kapacitet i forhold til COVID-19 relateret udstyr, se her.
  • Veterinærlægemidler - EMA udgav den 17. juli første udgave af nyhedsbrevet Veterinary Medicines Regulation Highlights, hvor der bl.a. gives en status på oprettelsen af Union Product Database og Union Pharmacovigilance Database, se her.

Seneste nyt om Life Science

Life Science