Pfizer vinder principiel sag om substitution af lægemidler

Pfizer har med juridisk bistand fra Plesner vundet en principiel sag i Sø- og Handelsretten om Pfizers lægemiddel Lyrica, der indeholder pregabalin som aktivstof. Sø- og Handelsretten har afgjort, at samtlige landets apoteker forbydes at udlevere lægemidlet Pregabalin "Krka", der er en kopi af Lyrica, til behandling af smerte.

Pfizer havde lagt sag an mod medicinalvirksomheden Krka og alle landets apoteker, og Sundhedsstyrelsen var efterfølgende af egen drift trådt ind i sagen til støtte for apotekerne.
 
Sagen handlede om, at Pfizer er indehaver af et såkaldt "second medical use" patent, der beskytter anvendelsen af lægemidler indeholdende pregabalin til behandling af smerte. Lyrica er godkendt til behandling af to yderligere indikationer, generaliseret angst og epilepsi, men disse er ikke patentbeskyttede, og Pregabalin "Krka" kan derfor lovligt udleveres til behandling heraf. Problemstillingen i sagen var, at apotekerne i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens regler om substitution af lægemidler også udleverede Pregabalin "Krka" til behandling af smerte.
 
Sagen er af principiel karakter, bl.a. fordi den handler om, hvorvidt patentrettigheder kan indskrænkes via Sundhedsstyrelsens substitutionsregler. Dette var et grundlæggende synspunkt for både Krka, apotekerne og Sundhedsstyrelsen, men det blev afvist af Sø- og Handelsretten.
 
Sagens udfald blev, at apotekerne forbydes at udlevere Pregabalin "Krka" til behandling af smerte, så længe Pfizers patent er gyldigt. En påstand om forbud mod Krka blev derimod ikke taget til følge.
 
Advokat og partner i Plesner, Mikkel Vittrup, førte sagen for Pfizer.

Seneste nyt om IP-ret

IP-ret