Carlsbergfondet sælger ejendomme for 1,1 mia.

Carlsbergfondet har solgt sine ejendomspartnerselskaber, der tilsammen ejer ejendomme for 1,1 mia. kroner, til tre danske pensionskasser. Plesner har bistået Carlsbergfondet med handlen.

Carlsbergfondet har indgået aftale om salg af alle aktier i ejendomspartnerselskaberne "Ved Boldparken", "Munken", "Haraldsborg", "Søborg Huse", "Høeghsminde Parkbebyggelse" og "C.F. Richsvej".

Ejendomspartnerselskaberne er købt af de tre pensionskasser PFA Pension, Juristernes og Økonomernes Pensionskasse samt Danske Civil- og Akademiingeniørers Pensionskasse, som hver især overtager en minoritetsejerandel.

Med salget af ejendomspartnerselskaberne frigør Carlsbergfondet yderligere midler til - i henhold til fondets fundats - bl.a. at støtte grundvidenskabelig forskning.

Læs mere i Carlsbergfondets pressemeddelelse

Seneste nyt om Fast Ejendom

Fast Ejendom