Mange veje til sejr - når afgift på kakaodrikke rydder forsiden

Måneders arbejde for en afgiftsmæssig ligestilling mellem kakaomælk og plantebaseret kakaodrik nærmer sig sin afslutning. Skatteministeren har netop sendt et lovudkast om ligestilling af kakaodrikke og kakaomælk i høring. Loven får tilbagevirkende kraft fra og med den 1. september 2016, således at de berørte virksomheder undgår en efteropkrævning af chokoladeafgift. Plesner har bistået en af de involverede virksomheder over for Skattestyrelsen og har i tæt samarbejde med "Plantebranchen - Brancheorganisation for Plantebaserede Fødevarer" arbejdet for en afgiftsmæssig ligestilling af de to produkter.

Sagen tog sin begyndelse i sommeren 2019, hvor Skattestyrelsen gennemførte kontrolbesøg hos importører og forhandlere af plantebaserede kakaodrikke og varslede, at styrelsen ikke ville lade undtagelsen for chokoladeafgiftsbeskatning af kakaomælk gælde for plantebaserede kakaodrikke. Chokoladeafgiftsloven bestemmer, at der skal betales afgift af chokolade og chokoladevarer. Afgiften beregnes på grundlag af varens nettovægt. Visse varer kan imidlertid fritages. Dog skal der betales afgift af den kakao, som anvendes til fremstillingen af de afgiftsfritagne varer. Fritagelsen omfatter "kakao- og chokolademælk samt andre kakaoholdige mælkeprodukter, der er færdigfremstillet til forbrug". Fritagelsesbestemmelsen indebærer en fritagelse for kakaopulver bestemt til fremstilling af kakaodrikke og for færdigfremstillet kakao- og chokolademælk og andre kakaoholdige mælkeprodukter.

Hverken loven eller Skattestyrelsens juridiske vejledning indeholder en definition af "mælk". Det var imidlertid Skattestyrelsens opfattelse, at undtagelsen i loven kun omfatter animalsk fremstillet kakaomælk (mælk fremkommet ved yversekretion). Importører og forhandlere af de plantebaserede kakaodrikke har siden produktets lancering på det danske marked i slutfirserne betalt afgift ud fra kakaoindholdet alene, hvilket skattemyndighederne ikke hidtil havde anfægtet.

Den varslede afgiftsforhøjelse forøgede chokoladeafgiften for de plantebaserede kakaodrikke med 76 gange, hvorved prisen ville stige til ca. 70 kr. Det ville i realiteten gøre drikken usælgelig.

Med juridiske argumenter om lighedsbehandling og ulovlig statsstøtte argumenterede Plesner for, at de to produkter skulle behandles afgiftsmæssigt ens. Men den juridiske ekspertise kunne ikke stå alene, og kræfterne blev derfor forenet i et tæt samarbejde med "Plantebranchen - Brancheorganisation for Plantebaserede fødevarer". Ved fælles hjælp blev problemstillingen fremlagt for folketingets skatteudvalg, og Plesner udarbejdede i den forbindelse et notat, som blev fremlagt for udvalget.

Lovforslaget skal nu gennem den sædvanlige behandling i Folketinget, men da hele det politiske spektrum tidligere har udvist sympati for en afgiftsmæssig ligestilling af de to produkter, må det forventes, at lovforslaget vedtages.

Se lovudkastet: Forslag til lov om ændring af chokoladeafgiftsloven

Plesner følger naturligvis lovgivningsprocessen. Kontakt os for yderligere oplysninger om regeringens lovforslag og om vores mulighed for at bistå med rådgivning.

Seneste nyt om Skatter og Afgifter

Skatter og Afgifter