Ekspropriationsbestemmelser i planloven bliver nu gransket

Erhvervsministeren har i dag nedsat Ekspropriationsudvalget. Udvalget skal undersøge planlovens ekspropriationsbestemmelser med henblik på at se, hvilke muligheder der er for at forbedre borgernes retssikkerhed ved ekspropriation - herunder hvilke konsekvenser ekspropriationsreglerne har i forbindelse med den nye planlov. Advokat i Plesner, Ellen Skodborggaard, er udnævnt som en af de juridiske eksperter i udvalget.

En af landets mest erfarne juridiske eksperter inden for planlovgivningen, advokat Ellen Skodborggaard, Plesner, er blandt deltagerne i det Ekspropriationsudvalg, som erhvervsminister Brian Mikkelsen netop har nedsat. Erhvervsministeren har hermed igangsat et arbejde, som skal sikre, at planloven og ekspropriationsreglerne virker efter hensigten. Som en del af undersøgelsen sammenlignes ekspropriation og taksation på henholdsvis det kommunale og det statslige område. Undersøgelsen skal kaste lys over ekspropriationsreglerne med fokus på særligt borgernes retssikkerhed.

Udvalgets undersøgelse forventes afsluttet i starten af 2018.

Læs mere om det nyetablerede Ekspropriationsudvalg

Seneste nyt om Miljø og Planret

Miljø- og Planret