Ny bog om selskabsloven

Nu udkommer en ny udgave af selskabsloven med kommentarer. For første gang nogensinde er Erhvervsstyrelsens kommenterede selskabslov skrevet i et samarbejde mellem en medarbejder fra Erhvervsstyrelsen og en rådgiver fra det private erhvervsliv, hvilket gør, at der i den nye udgave er endnu mere fokus på virksomheders praktiske udfordringer end tidligere.

"Selskabsloven med kommentarer" er skrevet af advokat i Plesner, Lars Bunch og kontorchef Søren Whitt fra Erhvervsstyrelsen. De to forfatteres målsætningen har været, at udgivelsen både skal have fokus på reglerne og Erhvervsstyrelsens praksis - og samtidig have eksempler på praktiske problemer og løsninger fra den praktiske virkelighed i dansk erhvervsliv.

Det er fire år siden, den forrige udgave af den kommenterede selskabslov blev udgivet. De krav, virksomheder skal overholde, flytter sig hele tiden som følge af ny lovgivning og ny administrativ praksis fra Erhvervsstyrelsen, Erhvervsankenævnet og domstolene. Der har derfor været behov for en ny opdateret udgave af bogen, hvor der er medtaget ny lovgivning og administrativ praksis.

Den nye bog er skrevet, så den kan være en konkret hjælp for virksomheder til, hvordan de skal forstå de nye krav.

Et eksempel på, hvordan den nye kommenterede selskabslov er blevet mere praksisorienteret, er, at der er gengivet et bredt udsnit af Erhvervsstyrelsens praksis med hensyn til reglerne om reelle ejere.

Bogen er udkommet på Karnov Group. 

 

Seneste insights

Flere insights