Plesners CSR-rapport 2018

Handling bag ordene og god udvikling på alle fokusområder i Plesners CSR-program.

Som medlem af Global Compact har vi i Plesner gennem en årrække arbejdet struktureret med at leve op til vores ambitioner om samfundsansvarlig adfærd, og vores CSR-program er blandt de mest vidtrækkende i den danske advokatbranche. I 2018-rapporten til FN's Global Compact redegør vi for det seneste års fremskridt inden for de fem initiativer i vores CSR-program: Skoleprojektet, pro bono, Medarbejdertrivsel, Kvinder og karriere samt Miljø og klima.

Læs mere om Plesners CSR-arbejde i "UN Global Compact Communication on Progress 2018"

FN's Global Compact
FN's Global Compact er et internationalt initiativ startet af FN med den hensigt at inddrage private virksomheder i løsningen af nogle af de store sociale og miljømæssige udfordringer, som følger med globaliseringen. Som medlem af FN's Global Compact tager vi aktivt del i løsningen af disse udfordringer.

 

Seneste insights

Flere insights