CBS, Nordea og Plesner lancerer Compliance og Risk Management uddannelse

Copenhagen Business School, Nordea og Plesner lancerer nu en Compliance og Risk Management uddannelse. Den nye Master of Business Development efteruddannelse "Governance, Strategic Risk Management and Compliance - Embedding Compliance into the Business" er særligt målrettet ansatte i den finansielle sektor, og første hold er besat med erfarne profiler fra målgruppen.

Plesner har gennem en længere årrække opbygget stærke kompetencer i at rådgive klienter i at overholde den stadig mere komplekse lovgivning - både fra Danmark og EU. Med udgangspunkt i denne solide hands-on erfaring med compliance har Plesner indgået et samarbejde med Copenhagen Business School (CBS) og Nordea om at efteruddanne medarbejdere med interesse i Compliance og Risk Management i den finansielle sektor.

Uddannelsen "Governance, Strategic Risk Management and Compliance - Embedding Compliance into the Business" er en specialiserings-efteruddannelse (en Minor), som CBS udbyder inden for en række områder. Plesner underviser på compliance-delen af uddannelsen med i alt 40 timers undervisning.

Plesner vil sikre et praktisk fokus på, hvordan virksomhederne bedst muligt kan organisere deres efterlevelse af de love, politikker og andre etiske standarder.

Den nye CBS-efteruddannelse er endnu et led i Plesners styrkede fokus på compliance - for nyligt har Plesner oprettet en specialiseret enhed for Operationel Compliance og ansat en række eksperter i praktisk implementering af velfungerende compliance set-up.

Det første hold på den nye efteruddannelse begynder den 23. maj 2019.

Læs mere om uddannelsen "Governance, Strategic Risk Management and Compliance"

Seneste insights

Flere insights