Plesners rekrutteringspolitik

I forbindelse med rekrutteringsprocessen hos Plesner indsamler vi personoplysninger om dig. Oplysningerne, som du fremsender (eller som indhentes via en reference), omfatter: Ansøgning, CV, referencer, karakterudskrifter og evt. øvrige bilag, som du vælger at sende til os. Vi kan desuden behandle oplysninger om dig i forbindelse med personligheds- og intelligenstests. Alle oplysningerne behandles fortroligt og videregives ikke til tredjeparter, men kan overlades til virksomheder, som leverer tjenester til os, f.eks. hosting-virksomheder og test-udbydere.

Der behandles ikke følsomme personoplysninger om dig. Vi beder om, at du overstreger eventuelle CPR-numre på karakterudskrifter mv., da vi ikke har brug for at kende dit CPR-nummer.

Formålet med behandlingen er af vurdere dig i forhold til en konkret stilling og finder sted på grundlag af art. 6.1.b i databeskyttelsesforordningen eller på grundlag af interesseafvejningsreglen i artikel 6.1.f, hvor vores legitime interesse er behandlingen af din ansøgning og opbevaring af oplysningerne med henblik på senere rekrutteringsforløb. Tests og indhentelse af referencer finder sted på grundlag af dit samtykke, jf. art. 6.1.a.

Vi opbevarer dine oplysninger, indtil behandlingen af den specifikke stilling er besat. Hvis du får stillingen overgår oplysningerne til din personalemappe. Hvis du får afslag, opbevarer vi oplysningerne i op til 6 måneder efter afslag, hvorefter de slettes.

Du har ret til at henvende dig til os for at anmode om at få indsigt i, berigtiget eller slettet de personoplysninger, som vi behandler om dig. Du kan også altid tilbagekalde dit samtykke, uden at dette påvirker lovligheden af behandlingen forud for tilbagekaldelsen. Du har også ret til at modsætte dig behandlingen eller få behandlingen begrænset, og til at klage til Datatilsynet. Endelig har du til ret til at bede om at modtage de oplysninger du selv har givet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet). Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du f.eks. har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde - dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne.
 

Hvilken stilling vil du søge?