Overgangen til enhedspatentet og den fælles patentdomstol betyder nye domstole, institutioner og afdelinger i EU.

Enhedspatent og UPC

Alle EU-lande med undtagelse af Spanien, Polen, Tjekkiet og Kroatien deltager i enhedspatentet og UPC. Spanien deltager ikke i hverken UPC eller enhedspatentet. Kroatien blev EU-medlem efter vedtagelsen af UPC-aftalen og de to EU-forordninger om enhedspatentet og har endnu ikke besluttet om landet ønsker deltagelse. Polen og Tjekkiet deltager i de to EU-forordninger om enhedspatentet, men ønsker ikke at ratificere UPC-aftalen. Dermed står de to lande reelt uden for både UPC og enhedspatentet.

UPC's centrale afdeling, appeldomstol og andre institutioner

UPC består af en førsteinstansdomstol og en appeldomstol. Førsteinstansdomstolen består af en central afdeling samt en række lokale og regionale afdelinger. Den centrale afdeling har hjemsted i Paris samt en underafdeling i München. Der skal etableres en yderligere underafdeling i Milano inden den 24. juni 2024. Appeldomstolen har hjemsted i Luxembourg.

UPC's lokale og regionale afdelinger

Lokale afdelinger af UPC kan oprettes i de enkelte medlemslande. Et medlemsland har mulighed for at oprette op til fire lokale UPC-afdelinger (kravet er min. 100 patentsager om året per lokalafdeling, hvis der skal oprettes mere end én lokal afdeling). UPC-medlemslande kan også gå sammen om at oprette en regional afdeling. Det har foreløbigt kun Sverige og de baltiske lande gjort.

Malta og Luxembourg har meddelt, at de anvender den centrale afdeling.

I det omfang et land ikke har oprettet en lokal afdeling, anvendes UPC's centrale afdeling til de søgsmål, der ellers skulle anlægges ved en lokal afdeling. 

UPC - den fælles patentdomstol

Plesner.com/upc