Anne Louise Haack Andersen

advokat, director

Anne Louise er advokat og leder af Plesners team for Almene Boliger. Anne Louise rådgiver om alment boligbyggeri/støttet byggeri og den almene boligsektors forhold på ekspertniveau og har gennem en lang årrække bistået almene boligorganisationer, ejendomsudviklere og pensionskasser i sager vedrørende realisering af alment og blandet (alment og privat) byggeri, projektudvikling og større transaktioner.

Anne Louise beskæftiger sig med alle elementer af rådgivning relateret til alment byggeri og ejendomsudvikling, herunder transaktioner, organisering af ejerskabsstrukturer, planret, entrepriseret, udbudsretlige forhold mv.

Anne Louise er løbende involveret i lovforberedende arbejde inden for sit felt og har gennem tiden bistået almene boligorganisationer med udarbejdelse flere betydningsfulde modeller for realisering af blandet byggeri og udvikling af boligområder, herunder bl.a. den delegerede bygherremodel samt regulering af almene og private arealudviklingsselskaber.

Anne Louise rådgiver desuden i komplekse regulatoriske sager inden for det almenboligretlige område, herunder i sager vedrørende sideaktiviteter, finansiering, gennemførelse af almene helhedsplaner og udviklingsplaner, opdeling af boligområder samt tilsynssager.

Seneste nyt om Fast Ejendom

Fast Ejendom