Frants Dalgaard-Knudsen

advokat (H), partner, PhD, FCIArb

Frants Dalgaard-Knudsen har omfattende erfaring med bygge- og anlægsprojekter, tekniske leverancer og kommercielle spørgsmål inden for infrastruktur, boliger, industri, energi og handel.

Frants' arbejder med et fokus på konfliktløsning, kontrakter og løbende rådgivning på disse områder. Han har stor erfaring med voldgiftssager og med løbende rådgivning på store projekter.

Det er de store entrepriseopgaver, Frants har beskæftiget sig med - blandt andet kraftværker (traditionelle, biomasse og waste-to energy), motorveje, lufthavne, Københavns Metro og Storebæltsforbindelsen, og han har desuden bistået ved konfliktløsning i forbindelse med større bygge- og anlægsprojekter og tekniske leverancer i udlandet i henhold til FIDIC. Han har også været involveret i mange byggerier af skoler, ældrehjem, boligblokke og også hoteller. Desuden har han erfaring fra landbrugssektoren og fødevareindustrien og stor viden om juridiske forhold i Grønland.

Han har betydelig erfaring med implementering af teamwork i de store sager og fra sit arbejde som leder af Plesners Corporate/Commercial-afdeling i ti år. 

Frants har møderet for højesteret og er medlem af Foreningen Højesteretsskranken. Han er certificeret voldgiftsdommer i Danmark samt Fellow ved Chartered Institute of Arbitrators i London, FCIArb. Han har desuden en doktorgrad fra Det Europæiske Universitetsinstitut i Firenze. Han er forfatter til "Danelaws on Contracts" (2015, 524 sider). Han er nu i front med digitalisering som en del af konfliktløsning.

Highlights

 • Biomasse anlæg - godkendelsesforhold for Amagerværket BIO4
 • Waste-to-Energy - konfliktløsning om tekniske forhold på Amager Bakke / Copenhill
 • Cement industri - retssager mod FLSmidth om bl.a. mangler ved anlæg og force majeure
 • Bilcenter og lager - voldgiftsnævnskendelse med betaling til entreprenør pga. ibrugttagning og uden skybrudssikring mod overflade-oversvømmelse (trykt i TBB 2019.834)
 • Rådhusbyggeri - voldgiftsnævnskendelse med godtgørelse for forsinkelse til entreprenør pga. identifikation af kommunal bygherre og byggemyndighed (trykt TBB 2019.495)
 • Handelsforhold - dom med godtgørelse for goodwill trods berettiget ophævelse (Sø og Handelsretten H-34-16)
 • Skolebyggerier - voldgiftsnævnskendelse i 2018 om modregningsforbud for offentlig bygherre - medhold til entreprenør (trykt i TBB 2018.516)
 • Ældrecenter JV - voldgiftsnævnskendelse i 2017 om tidsfristforlængelse pga. bygherres planforhold m.v. - entreprenør tilkendt 166 dage (trykt i TBB 2017.755)
 • Shopping Mall - voldgiftsnævnskendelse i 2017 om produktansvar for byggemateriale og offergrænse - fuld kompensation for øgede driftsomkostninger til bygherre (trykt i TBB 2017.915)
 • Odderbanen - voldgiftsnævnskendelse i 2015 vedrørende projektering og omkostninger ved udført renovering af jernbane - den rådgivende ingeniør fik medhold i sagen (trykt i KFE 2015.003)
 • Georg Jensen - voldgiftsinstitut-kendelse i 2014 i sag om krænkelse af franchiserettigheder for Kina for Georg Jensen-brandet - franchisetager fik medhold i sagen
 • Jakobsen & Sønner - dom i 2014 vedrørende aktionærs og ledelses hæftelse i en byggematerialevirksomhed - den ultimative aktionær blev frifundet i sagen
 • Osted - voldgiftsnævnskendelse i 2014 vedrørende et ældrebolig-byggeri - entreprenøren fik medhold i sine ekstrakrav
 • Københavns Metro, etape 1+2A anlægsarbejder - voldgiftsnævnskendelse i 2012, som tilkendte entreprenøren en tidsfristforlængelse på to år samt økonomisk kompensation
 • Østerbrogade, etageejendom - voldgiftsnævnskendelse i 2008, som tilkendte entreprenøren erstatning for mistet tid og påførte omkostninger i forbindelse med mangelfuld projektering og myndighedskrav (trykt i KFE 2009.245)
 • Gearkasser til vindmøller - voldgiftsinstitut-kendelse i 2008, hvor en producent, der udvikler og leverer gearkasser til vindmøller, blev frifundet for krav om mangler
 • Nordjyllandsværket - voldgiftsinstitut-kendelse i 2008, hvor ejeren blev fundet erstatningsansvarlig  skader på entreprenørens arbejde, der var forårsaget af et ukontrolleret termisk vandslag
 • Vejbyggeri i Zambia - voldgiftsinstitut-kendelse i 2007, som gav lead-partneren i et joint venture-projekt medhold vedrørende forsinkelser, misligholdelse af betaling og valutakursudsving
 • Københavns Metro, M&E-arbejder - voldgiftsnævnskendelse i 2006, som gav totalentreprenøren medhold overfor M&E-underentreprenørens krav for ekstraarbejder
 • Skjold Burne - højesteretsdom, som pålagde aktionærer at tilbagebetale udbytte, der var udloddet i ond tro - medhold (trykt i UfR2006.3050)
 • Operaen - løbende bistand til styringsentreprenøren under byggeriet til sikring af rettidig aflevering uden verserende tvister i 2005
 • Bodegas Gargantini - højesteretsdom, som anerkendte præmisserne, principperne og de trufne afgørelser ved domstolene i Argentina med hensyn til en virksomhedsoverdragelse af vingårde (trykt i UfR2001.1949)
 • Storebæltsbroen - voldgiftsnævnskendelse, som gav anlægsentreprenøren medhold i dennes krav vedrørende ekstraarbejder og forstyrrelser (trykt i KfE1998.53)

Ratings

 • Frants Dalgaard-Knudsen is recommended as regards Real Estate and Construction (2019)

   

 • Frants Dalgaard-Knudsen is ranked as a leading individual as regards Greenland General Business Law.

  Based in Copenhagen, Frants Dalgaard-Knudsen  assists clients with Greenlandic law matters pertaining to real estate, construction and infrastructure projects. He has notable experience advising on disputes and contentious proceedings (2019)

 • Frants Dalgaard-Knudsen is recommended as regards Construction (2018)

 • Frants Dalgaard-Knudsen is recommended as regards Greenland General Business Law (2018)

 • Frants Dalgaard-Knudsen is listed as an expert with respect to Litigation (2017)
 • Frants Dalgaard-Knudsen is recommended as regards Construction (2017)

 • Frants Dalgaard-Knudsen is recommended as regards Construction (2016)
 • Frants Dalgaard-Knudsen is a key contact regarding Greenland (2015)

 • Frants Dalgaard-Knudsen is listed as a commercial litigator (2014)
 • Frants Dalgaard-Knudsen is recommended as regards Dispute Resolution (2013)
Se flere Se færre

Seneste nyt om Entreprise

Entreprise