Henrik Kure

advokat, partner

Henrik er specialiseret i finansiering af virksomheder, akkvisitionsfinansiering og projektfinansiering med særligt fokus på virksomhedsoverdragelser, infrastruktur, vedvarende energi og fast ejendom.

Henrik rådgiver bl.a. banker og realkreditinstitutter, private equity-fonde, pensionskasser, energiselskaber og industrivirksomheder om alle typer finansieringstransaktioner. Henrik har stor erfaring med forhandling af låne- og interkreditoraftaler, sikkerhedsdokumenter og obligationsudstedelser både for finansielle og øvrige udstedere.

Derudover rådgiver han også pensionskasser om alternative investeringer inden for kreditområdet.

Henrik har tillige stor erfaring i at rådgive om nødlidende engagementer, og har rådgivet i forbindelse med nogle af de mest komplicerede finansielle restruktureringer inden for det seneste årti.

Henrik er forfatter til bogen "Finansieringsret", som er den første samlede fremstilling i dansk ret af reglerne om egen- og fremmedfinansiering. Bogen anvendes bl.a. i undervisningen i finansieringsret på Københavns Universitet, Aarhus Universitet og Copenhagen Business School.

Henrik har tillige skrevet en række artikler i juridiske tidsskrifter om bank- og finansieringsretlige emner og er forfatter til flere kompendier inden for blandt andet formueret, skatteret, EU-ret og forvaltningsret.

Ratings

  • Henrik Kure is ranked as a leading individual as regards Banking & Finance by Chambers Global and Chambers Europe.

    Henrik Kure handles a wide range of cases, including acquisition finance mandates, bond issuances and regulatory topics. One client is quick to highlight his "ability to combine a very good legal mind with an ability to communicate really clearly in a commercial context" (2022)

  • Henrik Kure is recommended and listed as a "Next generation partner" as regards Banking and Finance (2022)

  • Henrik Kure is listed as a Leading Lawyer (Highly Regarded) as regards Banking (2021/2022)

Seneste nyt om Bank og Finans

Bank og Finans