Tobias Holm Yde

advokat, director

Tobias Holm Yde er director i vores team for Dispute Resolution.

Tobias arbejder med såvel retssager for de civile domstole som med voldgiftssager for danske voldgiftsinstitutioner såsom Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed samt med internationale voldgiftssager og alternativ tvisteløsning. 

Tobias rådgiver hovedsageligt aktørerne inden for bygge- og anlægsbranchen herunder tekniske rådgivere, bygherrer og entreprenører i alle stadier af byggeprocessen.

Herudover beskæftiger Tobias sig med erstatningsret i bred forstand og tillige med generel erhvervsret, så som aftalekoncipering og –fortolkning, samt med international privatret.

Seneste nyt om Dispute Resolution

Dispute Resolution