AB18 - Byggeriets nye aftalevilkår

Plesner inviterer den 26. februar 2018 til et gå-hjem-møde for alle, der har en interesse i at få et overblik over de nye AB-regler samt de væsentligste ændringer heri. 

Bemærk: Arrangementet er afholdt. Se oversigt over vores aktuelle seminarer.

På gå-hjem-mødet vil partner Niklas Korsgaard Christensen, partner Peter Fogh
samt øvrige Plesner-advokater gennemgå hovedprincipperne i de nye AB18 regler samt fokusere på de væsentligste ændringer, der er sket fra AB92. Ved at deltage i gå-hjem-mødet vil du derfor allerede inden den endelige offentliggørelse af AB-reglerne i maj 2018 kunne få et indblik i de opdaterede AB-regler, samt hvilken betydning disse regler på sigt vil have for byggebranchen.

Det bemærkes, at Plesner ligeledes afholder et gå-hjem-møde vedrørende ændringerne til ABR89 i løbet af marts.

Læs mere og download invitationen som pdf her

Seneste nyt om Entreprise

Entreprise