Den nye regulering af forsikringsdistribution og "lessons learned"

Plesner inviterer fredag den 23. november 2018 til seminar om den nye regulering af forsikringsdistribution

Bemærk: Arrangementet er afholdt. Se oversigt over vores aktuelle seminarer .

Seminaret vil indeholde en gennemgang af de nye regler for forsikringsdistributører, der trådte i kraft den 1. oktober 2018. Seminariet vil også indeholde en gennemgang af de konkrete fortolkningsbidrag til loven og tilhørende bekendtgørelser, som vi på baggrund af konkrete drøftelser har modtaget fra Finanstilsynet.  

Program

Kl. 09:00: Velkomst
Kl. 09:05: Anvendelsesområde, herunder status vedrørende kreditinstitutters formidling af accessoriske forsikringer 
Kl. 09:20: Krav inden påbegyndelse
Kl. 09:40: Krav under drift af virksomhed 
Kl. 10:10: Pause 
Kl. 10:25: Krav under drift af virksomhed fortsat
Kl. 11:15: Grænseoverskridende virksomhed og tilsyn 
Kl. 11:30: Afslutning 

Oplægsholdere

  • Advokat, partner Charlotte Hasseriis Iversen
  • Advokat, partner Søren Vagner Nielsen
  • Advokat Marlene Deleuran Hedegård

Seneste nyt om Dispute Resolution

Dispute Resolution