Plesner GDPR Master Class - risikovurderinger og databehandlere

Har du et godt kendskab til GDPR? Har du måske endda allerede gennemført grundkurset Plesner Certifikat i Persondataret? Men har du lyst til fordybe dig i udvalgte problemstillinger og lære meget mere?

Bemærk: Arrangementet er afholdt. Se oversigt over vores aktuelle seminarer .

Plesners første runde af GDPR Master Class blev en stor succes. Behovet for yderligere fordybelse i udvalgte emner betyder, at Plesner nu udbyder to nye moduler af GDPR Master Class. Du får derfor nu mulighed for at deltage i to målrettede kurser om henholdsvis risikovurderinger og databehandlere.  

Siden  april 2016 har Plesner udbudt grundkurset Plesner Certifikat i Persondataret, og kurset udbydes også i 2020 - læs mere her. 

Vi oplever dog fortsat efterspørgsel på yderligere kurser, hvor vi går et (stort) spadestik dybere, og virkelig kommer omkring de små detaljer, og derigennem finder den effektive løsning på problemerne.

Vi har derfor besluttet at udbyde to nye moduler af Plesner GDPR Master Class - to heldagskurser, hvor vi detaljeret behandler forordningens udfordringer og muligheder inden for afgrænsede problemstillinger. 

Beskrivelse af de to kurser

Undervisningen varetages på begge kurser af advokat og partner Michael Hopp, senioradvokat Jesper Husmer Vang samt advokat Martin Hjørlund Nielsen.

Risikovurderinger og privacy by design/default 
(Mandag den 13. januar 2020 kl. 09.00-16.00)

Dette kursus sætter fokus på, hvordan man udfører risikovurderinger under GDPR. Vi ser her på den almindelige risikovurdering i art. 24, på privacy by design/default i art. 25, på sikkerhed i art. 32 og 5.1.f, på datasikkerhedsbrister i art. 33-34 samt på konsekvensanalyser i art. 35-36. 

Vi forklarer  risikovurderinger med en klar hovedvægt på den praktiske vinkel og vil ved inddragelse af en række konkrete eksempler og løsningsforslag klæde dig på til at arbejde med risikovurderinger. 

På dette kursus får du: 

  • En grundlæggende forståelse for, hvilke risikovurderinger, der skal laves under GDPR
  • Viden om myndighedernes vejledning på området 
  • En kort teoretisk indføring i risikovurderinger under GDPR
  • Praktiske cases, hvor vi sammen arbejder med risikovurderinger og værktøjer til risikovurderinger 

Databehandlere og cloud 
(Tirsdag den 14. januar 2020 kl. 09.00-16.00)

Det andet kursus handler om brugen af databehandlere - fra start til slut. Vi ser her på, hvordan man udarbejder en risikovurdering vedrørende brugen af en databehandler, hvordan man screener en potentiel databehandler, på indholdet af databehandleraftalen, på tredjelandsoverførsler (herunder ved cloud services) og på det løbende samarbejde med databehandleren, herunder tilsyn med databehandleren. 

På dette kursus får du: 

  • Viden om myndighedernes vejledning på området
  • En indføring i den dataansvarliges risikovurdering rettet mod brug af databehandlere
  • En gennemgang af screeningen af en potentiel databehandler, set i forhold til den dataansvarliges risikovurdering og i forhold til overholdelse af formelle krav
  • Detaljeret indsigt i de problemstillinger man bør være særlig opmærksom på, når man indgår databehandleraftaler, herunder aftaler med cloududbydere
  • En gennemgang af de særlige udfordring med tredjelandsoverførsler, som brug af databehandlere kan give anledning til, ikke mindst ved brug af cloud services
  • Indsigt i en risikobaseret tilgang til den dataansvarliges tilsyn med databehandleren, og en indføring i, hvordan tilsynet udføres

Seneste nyt om Persondata

Persondata