Evalueringsmodeller - fra et juridisk og økonomisk perspektiv

Plesner inviterer til seminar om evalueringsmodeller fra et juridisk og økonomisk perspektiv den 3. marts 2020.

Bemærk: Arrangementet er afholdt. Se oversigt over vores aktuelle seminarer.

Den 1. juli 2019 trådte en ændring af udbudsloven i kraft, som bl.a. indebærer, at ordregivere skal fastlægge og beskrive indholdet af alle dele af evalueringsmodellen på forhånd i udbudsbetingelserne.

Ordregivers valg af evalueringsmodel er central, da det er den model, som ordregiver skal benytte ved evalueringen af de indkomne tilbud for at identificere det økonomisk mest fordelagtige tilbud. For tilbudsgivere er det at have forståelse for den af ordregiver valgte model og dens virkemåde afgørende for fastlæggelse af den optimale tilbudsstrategi.

Plesners team for udbudsret inviterer ordregivere og tilbudsgivere til seminar om evalueringsmodeller fra såvel et juridisk som økonomisk perspektiv. Seminaret vil bl.a. omhandle:

  • Udbudslovens krav til beskrivelse af evalueringsmodellen
  • Gennemgang af forskellige modeller fra et juridisk såvel som økonomisk perspektiv 
  • Fordele og ulemper samt hvad man skal være særligt opmærksom på ved de forskellige modeller
  • Opdatering på seneste praksis om evalueringsmodeller

Seminaret er relevant for både ordregivere og tilbudsgivere og henvender sig således til alle, der arbejder med udbudsret, og som ønsker at tilegne sig en dybere viden om evalueringsmodeller. 

Oplægsholdere

Seneste nyt om EU- og Konkurrenceret / Offentlige Indkøb

EU- og Konkurrenceret